Ole Petter Finess

Rådmann i Fredrikstad kommune

«Vi setter av betydelige midler til utviklingsprosjekter både i kommunen og for næringsaktører, for økt bærekraft og verdiskaping. Klima- og energiplanen (2013) beskriver mål og tiltak for kommunens eget miljøarbeid.»

Lisbeth Hammer Krog

Ordfører i Bærum kommune

«Det er viktig for oss at kommunen går foran og feier for egen dør – det innebærer gjennomgang av arealbruk, transport, medarbeidernes reisevaner, med mer.»

Ole Jacob Flæten

Ordfører i Skedsmo kommune

«De siste 20 årene har vi jobbet målrettet med klimautfordringene gjennom ulike energi- og miljøtiltak. Arbeidet har bred politisk forankring, og er blitt en viktig del av vår identitet.»