Dag Strømsnes

Avdelingsdirektør i avdeling for offentlige anskaffelser i Difi

"Det offentlige må forstå at enhver risiko man overfører til leverandøren har en pris – produktene blir dyrere."

Paul Chaffey (H)

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

" Det er viktig at offentlig sektor utfordrer og bruker den kompetansen som finnes i markedet."

Arild Haraldsen

Leder av StratIT og kommentator i digi.no

"Det offentlige må i større grad benytte seg av kontraktsformer som åpner for større deltagelse fra leverandørens egen erfaring."

Tommy Steen

Salgsdirektør i Imento Norge AS

"Dagens praksis fører til at så nær som all risikoen legges på leverandøren og at det ofte er stor fare for å pådra seg økonomisk tap."