Hadia Tajik (Ap)

Nestleder i Arbeiderpartiet

« Vi er ambisiøse i hvordan vi skal ta i bruk teknologi og digitale løsninger, og har sagt at vi innen 2025 skal være ledende på e-helse i Europa.»

Jan Tore Sanner (H)

Kommunal- og moderniseringsminister

«vi må bli flinkere til er å samhandle på tvers, mellom virksomheter og mellom stat og kommune, slik at det er pasienten som er i sentrum og ikke offentlig sektors organisasjonskart.»

Heidi Greni (Sp)

Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag

«Senterpartiet vil ha en tillitsreform i offentlig sektor. Byråkratiet må svekkes, og ressursene ledes dit hvor det foregår faktisk tjenesteproduksjon.»

Per Espen Stoknes (MDG)

Stortingskandidat Oslo MDG

« Vi vil styrke kommunenes evne til å satse på miljøvennlig forbruk og innkjøp, nullutslippskjøretøy og energieffektive offentlige bygg.»

Snorre Valen (Sv)

Nestleder i Sosialistisk Venstreparti

« De som bruker velferdstjenestene skal ha større medbestemmelse i hvordan tjenestene skal være, og de ansatte skal få tillit og mulighet til å bruke tiden og kompetansen på det som fungerer.»

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Stortingsrepresentant for Vest-Agder KrF

«KrF vil ha en kraftig satsing på velferds- og omsorgsteknologi. Vi bør også bruke digitalisering til å forenkle rapportering til det offentlige.»

Hans Andreas Limi (FrP)

Finanspolitisk talsmann

«. Effektiviseringspotensialet for barnehage, grunnskole og helse og omsorg kan være på tolv prosent hvis alle kommunene blir like effektive som de mest effektive.»

André N. Skjelstad (V)

Stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag

«Utfordringen ligger i hvordan reformere et system som er bygd på at et stort antall arbeidstakere bidrar til å finansiere en relativt liten gruppe pensjonerte.»