– Elevene er bærebjelken for folkehøgskolene, og vi er prisgitt fornøyde elever for å fortsette den positive utviklingen, sier Dorte Birch, leder for de frilynte folkehøgskolene i Norge.

Ved å gjennomføre regelmessige elevundersøkelser og jobbe systematisk med konkrete tiltak, har landets folkehøgskoler oppnådd rekordhøye søkertall, og andelen elever som klager har falt til et historisk lavt nivå.

Maten og lærerne er viktigst

– Folkehøgskolene scorer høyt på tilfredshet i forhold til universiteter og høyskoler, og vi har generelt sett et veldig positivt resultat. Vi kunne valgt å lene oss tilbake og være fornøyde, men det er alltid et forbedringspotensial, sier Birch.

Et av tiltakene folkehøgskolene har jobbet mye med er maten.

– Det kom ikke som noen overraskelse på oss at elevene var mindre fornøyde med maten, men gjennom elevundersøkelsene fikk vi bekreftet inntrykket vi hadde, og kunne sette i gang målrettede tiltak. Folkehøgskolene har sendt kjøkkenpersonalet på matkurs, og endret hele måten de jobber med mat på.

Skolene har også gjennom undersøkelser fått verdifull innsikt og kunnskap om hvilke elementer som betyr mest for elevenes trivsel, og på den måten kan de ha fokuset på riktig sted.

– I tillegg til mat ser vi også at lærerne og nærheten til læreren betyr mye. Dette er punkter vi scorer høyt på, men som vi må fortsette å jobbe videre med for å beholde den gode totalopplevelsen.

Avhengig av fornøyde elever

Lokale elevundersøkelser ble gjennomført tidligere også, men Birch forteller at de siden 2012 har brukt en ekstern aktør til å måle elevtilfredsheten ved folkehøgskolene.

– Ved å bruke en objektiv tredjepart i dette arbeidet får vi ærlige tilbakemeldinger fra elevene og kan jobbe målbevisst med konkrete tiltak basert på resultatene. Med en undersøkelse i bunn kan vi systematisk skru på de små detaljene, og hele tiden jobbe for å gjøre helhetsopplevelsen så god som mulig.

Godt tilfredse elever sitter ofte igjen med et år de vil huske for livet, og mange velger å gå et år på folkehøgskole fordi de har hørt mye positivt fra andre. Skolene bruker lite penger på markedsføring, og det er tidligere elever som legger mye av grunnlaget for nye søkere.

– Med sosiale medier kan man også på en helt ny måte enn før dele både positive og negative opplevelser, avslutter Birch.