Av Linda Reinholdtsen, informasjonsrådgiver i LO

Debatten om privatisering av velferd er igjen aktuell etter at LOs største forbund, Fagforbundet, har stevnet den private helsegiganten Aleris Ungplan & BOI for grov arbeidsmiljøkriminalitet.

FpUs leder går dessuten inn for å privatisere alt fra fengsler og sykehus til universiteter.

- Omsorg egner seg ikke for profittstyring

Det er LO-leder Hans-Christian Gabrielsen grunnleggende uenig i:

– Å ta vare på sårbare grupper, lære våre barn å lese og skrive, stelle syke og så videre er noe helt annet enn å drive hotell eller selge kaffe latte. Det er kompliserte tjenester som i sin natur ikke egner seg for profittstyring, mener Gabrielsen.

For LO er en sterk offentlig sektor en grunnpilar i den norske modellen. Den har vært avgjørende for at vi har et samfunn med relativt små forskjeller, som gjør oss usedvanlig produktive og omstillingsdyktige, som igjen er et konkurransefortrinn.

– Offentlig drift gir oss trygghet for at landets innbyggere får den omsorgen de trenger. Det gir oss trygghet for at de som gjør jobben får anstendige lønns- og arbeidsforhold, sier LO-lederen.

Når vi har lik tilgang til utdanning, helse- og andre velferdstjenester, legger det dessuten til rette for at privat sektor skal kunne utvikle seg.

– At vi har en høy grad av likhet, tillit og trygghet er nettopp det som gjør at vi er verdens mest produktive land, sier Gabrielsen.

Press på lønns- og arbeidsvilkår

Når velferdstjenester skal ut på anbud, er det i hovedsak de ansattes lønns- og arbeidsvilkår man kan konkurrere med. Det er Aleris-saken et sørgelig eksempel på. Fagforbundet bistår nå 26 medlemmer som har jobbet for Aleris som selvstendig næringsdrivende «konsulenter». Omsorgsarbeiderne har i realitetene utført arbeid som om de var i et ordinært arbeidsforhold, mener Fagforbundet. Men ved å kreve at de skulle leie seg inn som selvstendig næringsdrivende, slapp Aleris Ungplan & Boi å betale for overtid, feriepenger og pensjon, samt arbeidsgiveravgift.

– Dette er noe av det mest alvorlige vi har sett av sosial dumping, mener Mette Nord, leder av Fagforbundet.

- Ikke bedre og billigere

Private aktører er både kommersielle og ideelle.

– Jeg har selv vært på besøk hos Sanitetsforeningens revmatismesykehus i Haugesund, som er et godt eksempel på en ideell aktør. Det er de profittdrevne aktørene vi er skeptiske til. Hvorfor skal penger som går fra fellesskapet brukes til å skape privat profitt, når skattekronene kan brukes til å skape bedre tjenester? spør LO-lederen.

Bred internasjonal forskning over flere tiår fra andre land gir ingen holdepunkter for at privatisering gir billigere og bedre tjenester over tid.

Fra Sverige rapporteres det om at private skoler, som ofte drives av store nasjonale eller internasjonale konserner, kvier seg for å ta imot barn med lærevansker eller funksjonsnedsettelser fordi det koster mer.  

– Dette har blitt et stort problem i svensk velferdspolitikk og har klar sammenheng med kommersialisering. Når man bruker én skattekrone til velferd, så bør alt gå til velferd. Ikke 90 øre til velferd og 10 øre til profitt, mener Gabrielsen.

Ingen nye arbeidsplasser

Det blir heller ikke flere arbeidsplasser av at helsefagarbeidere bytter sektor fra offentlig til privat, påpeker LO-lederen.

– Å flytte offentlig virksomhet til privat sektor skaper ikke én ny arbeidsplass, øker ikke verdiskapingen én krone og endrer ikke på handelsbalansen mot utlandet. Privat kapital kan brukes bedre, understreker Gabrielsen.

- LO har fått kritikk for å snakke ned det private næringslivet, hva svarer du til det?

– Vi vil at det skapes flest mulig nye private arbeidsplasser. Veien å gå er ikke at den private kapitalen skal konkurrere om å få sugerør inn i statskassa, når det vi virkelig trenger er nye jobber og næringer. Vi må legge til rette for at det skapes, ikke for at det flyttes verdier, sier Gabrielsen, som selv startet sin yrkeskarriere i det private, med fagbrev som prosessoperatør på Tofte Industrier.

- Er det noen måter private kan styrke offentlige velferdstjenester?

– Selvfølgelig, og det finnes mange gode eksempler på det, blant annet utviklingen av helseteknologi. Det private kan jobbe sammen med det offentlige, komplementere, istedenfor å prøve å ta over oppgavene.

- Hva med barnehageforliket? Takket være private aktører fikk vi på rekordtid full barnehagedekning. Og foreldre i private barnehager er fornøyde.

– Vi er selvsagt glade for at det jobber dyktige fagfolk i private barnehager. Men det var aldri intensjonen med barnehageforliket at man skulle bygge privat rikdom og formuer på offentlig velferd. Skattekroner som bevilges til barna skal gå til barna, avslutter Gabrielsen.