"Hvis pasienten fikk bestemme" var navnet på prosjektet som er et designdrevet innovasjonsprosjekt som ble ledet av designere med finansiering fra Norsk Designråd. Prosjektet fikk forkortelsen DIP, som står for designdrevet innovasjon. Prosjektet startet opp i 2013 etter at sykehuset hadde søkt om prosjektmidler:

- Sykehuset hadde bestemt seg for å søke midler til prosjektet fra Norsk Designråd. Det betød at de måtte bruke designere i prosjektet, at man hadde en prosess der man inkluderte de ansatte og ikke minst måtte prosjektet være brukersentrert, sier Marie Hartmann.

Hun er Design Director i Designit som fikk jobben med å gjennomføre prosjektet på Oslo Universitetssykehus.

Flere faser

Det første designerne gjorde var å kartlegge hele pasientforløpet sett fra sykehuset og fagmiljøenes ståsted, og bare det å samle alle de impliserte partene i samme rom var verdifullt.

- Disse fagpersonene visste veldig mye om hvordan pasientforløpet var innen sine egne områder og avdelinger, men det var ingen som kjente godt til hele forløpet. Det å få tegnet opp hvordan et typisk pasientforløp var ga mange en aha-opplevelse, forklarer Hartmann.

Designerne fikk fagfolkene til å se den samme problemstillingen, men fra forskjellige vinkler, og stilte mange spørsmål underveis. De brukte også mye bakgrunnsinformasjon fra pasientene og presenterte løsningsforslagene ved hjelp av ulike visualiseringsteknikker.

- Det vi særlig merket oss var den tomheten og engstelsen som pasientene ga uttrykk for i perioden fra de hadde vært hos fastlegen til de fikk time på sykehuset. Dette var førsteinntrykket som pasientene fikk av selve tjenesten, og vi forsto fort at det var viktig at denne perioden ble så kort som mulig og så god som mulig. Aller helst ville vi at det bare skulle ta tre dager fra pasientene var hos fastlegen til de hadde fått stilt diagnose ved sykehuset. Det målet var ikke oppnåelig, blant annet fordi det ikke alltid passet for pasientene heller å komme så raskt til utredning, forteller Hartmann.

Da vi snakket med prosjektdirektør Andreas Moan ved Oslo Universitetssykehus ved en tidligere anledning understreket han at:

- Isteden for å tenke hvordan alle de små stegene kunne bli bedre tenkte vi: "Hva må vi gjøre helt annerledes for at pasienten får oppfylt sine ønsker?" Vi tok skikkelig i og satte oss et mål om å redusere tiden med 75 prosent, forklarte han.

Vellykket prosjekt

At prosjektet er vellykket fremkommer tydelig av tallenes tale.

- Den gjennomsnittlige tiden fra pasienten er hos fastlegen til diagnosen er stilt er nå syv dager. Det er en kraftig forbedring når vi vet at ventetiden på brystkreftdiagnostikk tidligere var på hele tolv uker, så dette var et resultat som alle var veldig godt fornøyd med, sier Hartmann.

- Design egner seg for helsevesenet og for annen offentlig virksomhet, for du blir utfordret i måten å tenke på. Her kommer det ikke konsulenter med løsningsforslag, men metoden hjelper fagfolkene å tenke selv, og det er nok mye bedre enn å kjøpe ferdige løsninger, avslutter prosjektdirektør Andreas Moan ved Oslo Universitetssykehus.