- Dette kan bli en helt ny måte å organisere byggeprosjekter på. Vi må ikke være redde for å feile. I denne prosessen skal mange ulike løsninger for en heldigital byggeprosess testes. I tillegg er jeg ganske sikker på at driften av byggene kan effektiviseres og kostnadene reduseres, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Bakgrunnen for pilotprosjektet Digibygg er digitaliseringen man nå opplever i alle bransjer, som påvirker både Statsbygg og hele byggebransjen.

- Vi klarer ikke henge med i den raske utviklingen hvis vi fortsetter som før, derfor må vi tenke nytt, fortsetter Nikolaisen.

Digitale hjelpemidler

Hensikten med prosjektet er å finne ut hva som skjer i bransjen og hvordan man kan dra nytte av dette i fremtiden. Per i dag er byggestandarden i Norge tilpasset gårsdagens teknologi, mener Nikolaisen. Statsbygg ønsker nå i mye større grad å ta i bruk de digitale hjelpemidlene som finnes der ute, og administrerende direktør i Statsbygg håper pilotprosjektet vil skape ringvirkninger og danne en klynge, der man i fremtiden kan samarbeide på tvers av bransjer.

- Det er muligheter for store endringer i selve byggeprosessen, blant annet papirløs, samhandling på en helt ny måte. I tillegg ser vi for oss kostnadsreduksjoner, bedre logistikk og muligheten til å prefabrikkere i større grad enn før.

Kostnadsreduksjon

Automasjon, sensorening, stordata, analysering og fjernstyring er noen av nøkkelordene for det som kan bli resultatet av prosjektet. Nikolaisen ser for seg både klimagevinster og kostnadsreduksjoner med i et bygg som driftes i sanntid.

- Det finnes mange nye muligheter også for driften og bruken av et Digibygg etter ferdigstillelse, og man vil ha bedre kontroll over
bygget, fortsetter han.

- Man vil kunne spare penger på blant annet oppvarming ved å ha total oversikt over bygget og hvilke rom som er i bruk. Hvor har det vært lite folk den siste tiden? Må det varmes opp her?  Eller trengs det egentlig å vaske dette rommet hver mandag? Oppgradering og vedlikehold vil også bli enklere, når man til enhver tid sitter med
informasjon om byggets tilstand, forklarer Nikolaisen.

Digital tvilling

- Tanken er at hvert bygg skal ha en digital tvilling. All annen industri som produserer fysiske ting, for eksempel de som produserer biler, båter og fly, jobber på denne måten. Det vil være utenkelig for dem å bygge noe uten detaljerte digitale modeller, så det er på tide at byggebransjen nå følger etter.
Det forklarer Gunnar Skeie, ekspert på VDC (virtual design and construction) og utviklingsleder ved Kruse-Smith Entreprenør AS, ansvarlig entreprenør for Statsbyggs pågående prosjekter Hulda Garborgs hus ved Universitetet i Stavanger og Høgskulen på Vestlandet i Bergen.

- Byggebransjen har en utpreget prosjektkultur. Vi oppretter nye organisasjoner og samarbeidsavtaler som skal produsere mye på kort tid. Ved å standardisere arbeidsprosessene og å heldigitalisere kan man bruke flere prefabrikkerte varer og jobbe på forskjellige steder samtidig. Det vil føre til høyere kvalitet, raskere byggetid, bedre ytelse og lavere kostnader, fortsetter han.

Skeie mener Digibygg-satsningen virkelig kan få fart på dette. Statsbygg tar et viktig samfunnsansvar ved å teste ut Digibygg på konkrete prosjekter og ta i bruk teknologien som allerede finnes. Alle andre bransjer har vist en stor besparelse ved digitalisering, og det er ingen grunn til å tro at noe annet vil gjelde for byggebransjen, forklarer han.

Vil lære av andre

Digibygg er allerede involvert i flere prosjekter, for eksempel: Vegtrafikkstasjonen på Gol, Hulda Garborgs hus ved UiS, Campus Remmen ved Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Bergen, Bergen akuttsenter (for Bufetat) og Høgskolen i Oslo og Akershus. Prosjektet vil i første omgang se på de mindre byggeprosjektene i Statsbygg, for å innhente erfaringer.

- Vi utfordrer bransjen til å komme og fortelle oss hva de kan, slik at vi lærer av hverandre. Når vi en dag tar i bruk Digibygg-løsningene vil dette også gjøre Statsbygg smartere, og de løsningene som utvikles vil kunne brukes i å gjøre påfølgende utbygginger enda bedre, avslutter Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.