Fakta

1. Feil blodprodukt kan medføre døden i løpet av fem minutter. Det mest risikable er å motta feil blod som følge av at prøve eller pasient er forbyttet.

2. Myndighetene mener at et viktig tiltak for å redusere uønskede hendelser i blodtransfusjon er å innføre elektronisk sikring.

3. Det ble utført like under 210.000 unike tappinger av blod i Norge i 2013, og vi fikk nesten 16.000 nye blodgivere i Norge dette året. 

Kompliserte maskiner og prosesser

Renny Skagestad har lang erfaring med digitalisering av blodtransfusjonsprosesser. Han forteller at en blodbank er en slags fabrikk.

- Blodbankene lager legemidler av menneskeblod, og derfor må blodgiverne testes for en rekke ting, blant annet sykdommer. Det er en nitid prosess med å sørge for at alt går riktig for seg. Når blodet foreligger i en pose, så skal den vippes og presses og sentrifugeres av en rekke forskjellige innretninger og maskiner, forteller Skagestad.

– Det være seg fryseenheter, lagringsenheter, opptiningsenheter, og analysemaskiner. Det er som et avansert meieri, for å si det litt flåsete.

Datatilkobling er nøkkelen

Skagestad forteller at alle produksjonskomponentene har datatilkobling.

- Det går altså an å overføre info fra komponentene inn i blodbankens datasystem for å holde styr på alle parameterne og elementene i hele prosessen. Dette er blodbankene pålagt av myndighetene å følge med på. Det kan også gjøres analogt, men uansett krever myndighetene at man har full kontroll på dette. Derfor finnes det datasystemer med innebyggede systemer som automatiserer prosessen, slik at man kan få en oversikt over absolutt alt som har skjedd i alle produksjonsledd, forteller Skagestad.

Øker sikkerhet og effektivitet

Denne prosessen fra en blodgiver til pasient kan sikres og effektiviseres ytterligere ved hjelp av digitalisering og automatisering i systemene, sier Skagestad.

– Da får sykepleieren en datamaskin i hånda, som påser at alt er riktig i forhold til hva legen har bestilt til sin pasient. På denne måten ivaretas pasientsikkerheten, og man slipper risiko for menneskelige feil, avslutter Skagestad.