Norsk Helsenett (NHN) fungerer som en kryptert epost-sentral mellom behandler og fastlege. Nye journalsystemer kommuniserer nå direkte mot tjenesten.

- Tidligere måtte vi skrive ut, frankere og sende meldinger i posten før det ble åpnet av en legesekretær som arkiverte for fastlegen. Tiden fra en melding ble sendt til det ble tatt en avgjørelse var lang, sier Haakon Engzelius, kiropraktor ved NEMUS Bryn.

Halvert administrasjonstid

Innføringen av nytt journalsystem har redusert administrasjonen, økt sikkerheten og gitt mer tid til pasienter.

- I dag er administrasjon av helsemeldinger halvert og postgangen fjernet. Vi har kuttet administrasjonen fra 4 til 2 personer og alt foregår elektronisk. Vi sender trygdeoppgjør til HELFO og sensitive helseopplysninger som ikke må komme på avveie. Selv om posten regnes som sikkert, kan det ikke sammenlignes med kryptert elektronisk overføring direkte inn i journalen hos fastlegen. Det nye journalsystemet er tilkoblet NHN etter ny arkitektur, også iht. sikkerhetsnivå 4 i Normen, de oppfyller samtlige offentlige krav til sikkerhet ved behandling av sensitive data. Vi er meget godt fornøyd med overgang til nytt og moderne journalsystem. Vi angrer ikke, sier Engzelius.

Mer tid til pasientene

- Vi har brukt systemet i litt over ett år og resepsjonisten får bedre tid til å ta seg av pasienter og kan avlaste behandlerne i større grad, sier Benita Magnussen, klinikkleder ved NEMUS Bryn.

- Pasienttransport var et stort problem tidligere. Spesielt for eldre som har problemer med å komme seg fra A til B og som har krav på drosje. Før vi fikk systemet måtte resepsjonisten ofte stå i telefonkø for å bestille transport hjem. Nå skjer dette elektronisk med tre klikk og transporten er ofte på plass innen 10 minutter, sier hun.

Bestiller time fra mobil

Online Booking på nett og mobil har gitt store fordeler for både klinikken og pasientene.

- Stadig flere pasienter ser de store fordelene med å kunne bestille time på kvelden eller i helgen utenfor våre åpningstider. Pasienten får tilsendt SMS-kode ved innlogging slik at sikkerheten alltid er ivaretatt, sier Magnussen.

- Online Booking har brukervennlig design og store knapper som gjør at også den eldre pasientgruppen liker denne løsningen. Vi opplever mindre telefontrafikk og flere bestillinger på nett. Pasientene setter stor pris på å få et personlig møte med resepsjonisten fremfor at vi sitter opptatt på telefon når de kommer. Erfaringene til nå er veldig gode, sier Magnussen.