OCC arbeider med talentutvikling på flere måter:

- En er å utvikle forskere fra akademia slik at de kan bli gründere å skape medikamenter og produkter som kan endre pasientenes liv. For å oppnå dette har vi blant annet et lovende prosjekt under utvikling i samarbeid med Universitetet i Oslo og de andre helseklyngene kalt helseinnovatørskolen.

- En annen er å sikre å utvikle gode talenter tidlig. Et sentralt prosjekt i OCC er samarbeidet med Ullern videregående skole, fortsetter Widerberg.

Siden samarbeidet startet i 2009 har flere enn 170 elever vært utplassert på bedrifter og institusjoner som Radiumhospitalet, Folkehelseinstituttet og ulike legemiddelbedrifter.

- Formålet er å spre kunnskap og vise elevene hva som skjer i bransjen, men vi vil også vise elevene at forskerne og gründerne i denne bransjen er rockestjerner og vise dem gode forbilder. I noen tilfeller blir elevene utplassert og andre ganger kommer forskere og gründere på besøk i klasserommet. Dette blir veldig godt mottatt og utvides løpende, sier Widerberg.