Gruppen ledes av professor Karina Aase og teller over 20 forskere. Her samarbeider forskere med bakgrunn innen sikkerhetsfag, sykepleie, medisin, ledelse, psykologi og sosiologi for å løse utfordringer knyttet til pasientsikkerhet. Fagmiljøet er en del av SEROS – Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet ved UiS.

­– Vi var tre forskere som startet opp i 2005 med å studere uønskede hendelser ved Stavanger Universitetssykehus. I dag samarbeider vi tett blant annet med Helse Førde, Helse Bergen Helse Stavanger, Stavanger kommune, Lyse og ledende internasjonale forskningsmiljøer. Våre forskningsprosjekter finansieres av blant annet Norges Forskningsråd, Helse Vest, EU og Lærdalsfondet.

God pasientsikkerhet starter med god utdanning

En av de viktigste faktorene for å forebygge pasientskader er økt kompetanse blant de ansatte i helsesektoren. Derfor har vi integrert pasientsikkerhet i utdanningen av sykepleiere ved UiS, og vi har utviklet ”Pasientsikkerhetsdagen”, som er et treningsprogram for tverrfaglig samarbeid mellom sykepleier- og legestudenter. I tillegg jobber vi med ulike tiltak for kompetanseheving blant helsearbeidere ved å etablere arenaer for læring, ta i bruk teknologi og utvikle metoder og verktøy. Vi arrangerer også etter- og videreutdanningskurs på mastergradsnivå innen pasientsikkerhet (www.uis.no/sikkerhet).

Et forskningsfelt i vekst

Pasientsikkerhetsmiljøet ved UiS har siden 2005 utviklet seg til å bli ledende i nasjonal sammenheng og uteksaminerer årlig en doktorgradskandidat innen aktuelle temaer. Vi tilbyr PhD kurs innen pasientsikkerhet. Forskningsområdene er blant annet samhandling innen eldreomsorg, pasientmedvirkning, simulering og trening, organisatoriske og kulturelle faktorer, og bruk av velferdsteknologi.