Barstad trekker også frem fordelene ved at man både vurderes og opereres av den samme kirurgen, og at siden de har god kontroll på stabens sammensetning og størrelse i mye større grad kan gjennomføre de planlagte inngrepene uten forsinkelser eller utsettelser.

- Derfor oppnår vi at det går mye raskere fra en pasient er vurdert til han er ferdig behandlet. Og siden det er den samme legen som også gjør etterkontrollen og vurderer pasienten etter operasjonen vil pasienten oppleve at det er færre å forholde seg til, fortsetter Barstad.

- På mange offentlige sykehus er ofte organisasjonene mye større og ikke bygget for den enkelte spesialitet, men må dele ressursene mellom mange spesialiteter. Da kan det oppstå forsinkelser, men også situasjoner der pasienten må forholde seg til forskjellige leger, og da kan også ansvaret i stor grad pulveriseres, forklarer Barstad.

Blir en kasteball

Kollegaen, Pål Schistad, som er lege på den samme klinikken advarer mot at man fort kan bli en kasteball i et stort offentlig system:

- Der kan det fort skje at det ikke er noen som personlig tar ansvaret for pasientens lidelse, eller at pasienten har mange å personer å forholde seg til. Det kan føre til at pasientene blir usikre, og usikkerhet kan medføre en redsel som forverrer sykdommen. Dette har vi opplevd selv, og å få slippe å jobbe i et slikt system er rett og slett en glede, sier Schistad.

Samme regelverk

De private sykehusene er organisert etter de samme regler og lover som de offentlige.

- Vi er dessuten ISO-sertifiserte og arbeider kontinuerlig med å forbedre kvaliteten i alt vi gjør, men den store fordelen er at det er legene sammen med daglig leder som setter premissene. Da slipper vi at en stor og tung organisasjon står i veien for de gode løsningene, sier Barstad til slutt.