Det er fire faktorer som er medvirkende til å utvikle trykksår, forteller sårsykepleier Allan Ravn i Mölnlycke Health Care. Dette er trykk, friksjon, vevsforskyvning og hudens tilstand (mikroklima).

- Det er sjelden at kun én av disse faktorne alene er årsaken til at et trykksår oppstår, forklarer Ravn. Trykket kommer når pasienten ligger og kroppen trykker mot underlaget. Dette hemmer blodforsyningen og kroppsvevet begynner å dø. Trykksår oppstår ofte når en person flyttes i sengen eller rullestolen hvor huden «glir» mot underlaget og det oppstår friksjon, samtidig som vevslagene forskyves. Hvis huden i tillegg er i dårlig forfatning, kan det forværre situasjonen.

Eldre er spesielt utsatt

- Et vanlig eksempel er eldre mennesker som ligger i sengen det meste av dagen og er avhengige av hjelp for å endre ligge- og sittestilling. Blir slike pasienter værende for lenge i hver stilling, oppstår trykksår, forklarer Ravn. Rumpe (sacrum) og hæler er spesielt utsatte. 

- Internasjonale tall viser at 58 prosent av alle trykksår som oppstår er ved sacrumområdet og 20 prosent på hælene. Norske tall fra 2010 innhentet av Helse- og Velferdsetaten viste at 23 prosent av de som ble behandlet i Oslo kommune var i høyrisikogruppen for å utvikle trykksår. Dette er for høye tall, mener Allan Ravn.

Det er ikke bare eldre som får trykksår. Alle personer som ligger stille i for lang tid er i risiko for å utvikle et slikt sår.

- En annen situasjon er hvor hjelpemidler som ligger mot huden gir trykksår, fortsetter Ravn.

Et eksempel er barn i kuvøse. Barnet får tilført oksygen via nesekateter. Den tynne slangen som går opp til nesen, ligger og hviler forsiktig på kinnet, og kan være nok til å gi trykksår.

- Men slangen må jo ligge der?

- Ja, men det viktigste en sykepleier gjør, er å observere. Det første tegn vi ser etter ved fare for trykksår, er begynnende rødhet i huden.  Oppdages det slik rødhet, må det tas affære så raskt som mulig for å unngå at trykksåret utvikler seg.

Hvordan forebygge?

- Det er vanlig å forbygge trykksår ved bruk av spesialmadrasser, puter og ved å snu imobile personer jevnlig. Men ofte er ikke dette tilstrekkelig. Vi har nå kliniske bevis for at man på enkelt vis kan forebygge med en bandasje kalt Mepilex Border. Dette er en myk og føyelig bandasje som er konstruert på en slik måte at trykk, vevsforskyvning og friksjon reduseres. Dette gjøres i tillegg til bruk av madrass og snu personen.

- Nøkkelordet er forebygging. Trykksår koster samfunnet store pengesummer. I Danmark er det gjort en undersøkelse ved Odense Universitetssykehus, som viser at trykksår koster samfunnet hele 780 millioner danske kroner hvert år.

Å hindre at trykksår oppstår, ved å ta i bruk enkle metoder som bruk av Mepilex Border, er dermed en meget lønnsom og samfunnsøkonomisk løsning, i tillegg til de personlige gevinstene.

Hvordan finne ut hva som hjelper?

 - Det er gjort funn ved mange sykehusavdelinger, også i Norge, som viser lønnsomheten ved bruk av Mepilex Border i tillegg til ordinære prosedyrer for å forebygge trykksår.  

- Ved én avdeling gkk det tidligere ikke mer en cirka 15 dager mellom hver gang et trykksår oppsto. Etter innføringen av Mepilex Border i tillegg til ordinære trykkavlastende prosedyrer, økte antall dager til opp mot 130. Dette er fantiske resultater, synes Ravn.

Tall fra Australia viser at bruk av Mepielx Border kan redusere hyppigheten av trykksår opp mot 87 prosent.

Som sykepleier har han sett effekten av bandasjen, sett hvor lite som skal til for at trykksår oppstår. Kunnskapen om forebygging må ut til behandlerne og undervisning er veien å gå.

Hva med meldeplikt?

 - Meldeplikt innenfor det offentlige behandlingstilbudet er nødvendig for at statistikk skal kunne gjennomføres. Kun på den måten kan vi gjøre sammenligninger mellom ulike behandlingssteder, og få erfaring med hvilken pleie som er mest effektiv. Dette er et krav som stilles i pasientsikkerhetsprogrammet i regi av Helsedirektoratet.

- Sykepleiere opplever faglig stolthet når de kan tilby pasienter en behandling som forebygger og lindrer. Kunnskap om forebygging av trykksår må ut til folk flest, slik at alle, ikke minst pårørende, kan observere pleietrengende, også de som ligger hjemme.

Det å kunne hjelpe mennesker til en bedre hverdag og øke livskvaliteten deres, er noe vi er veldig opptatt av i Mölnlycke Health Care. Det gjør at vi er stolte av det vi driver med, avslutter Allan Ravn.