Pasientorientert ledelse, eller diskusjonen om å lytte til og ta pasienten med på råd, er ikke noe nytt. Samtidig er det for tiden tydelige signaler fra det politiske miljøet, også fra helseministeren, om å styrke pasientens medbestemmelse i helsetjenesten.

Mer involvering av pasienter på alle nivå

- Det handler om at ingen beslutninger skal tas om pasienten, uten at pasienten selv er involvert. Dette vil gi smartere løsninger og bedre kvalitet i tjenesten, mener Kirsten Haugland.

Hun er opptatt av hvordan ledere har ansvar for å legge til rette for å involvere brukere i helsetjenesten.

- Vi må i større grad planlegge helsetjenestene ut fra pasientens behov, også ved å etterspørre pasientens erfaringer og resultater. Ledere må jobbe systematisk med forbedring og gode møteplasser mellom pasienter, pårørende og helsepersonalet er viktig, sier hun.

Kontinuitet og kommunikasjon

Ledere må ha kontinuerlig pasientfokus ved å tilrettelegge ressurser og kompetanse slik at den enkelte pasient hele tiden møtes med høy faglig kvalitet og god omsorg.

- Suksessfaktorer er gode tverrfaglige team rundt pasienten, og å organisere vaktplanene for helsepersonalet slik at de sikrer best mulig kontinuitet, sier hun. Med det slipper pasienten eller pårørende å måtte gjenta samme informasjonen overfor ulike personer.

- Det viser seg at pasienter som er usikre og klager, ikke alltid er misfornøyde med selve behandlingen, men mer med informasjonen de får, sier hun. Bedre kommunikasjon i helsetjenesten blir derfor et mål.

Kontinuitet er viktig også mellom sykehus og kommune, derfor har Kreftforeningen hatt en stor satsning på kreftkoordinatorer i kommunene.