Prosjektet ble startet i forbindelse med at St. Olav vedtok å bygge nytt sykehus. I den forbindelse ønsket man å se nærmere på hvordan sykehuset skulle forsynes med legemidler, samtidig som man ønsket å gjøre tiltak som ville bidra til å gjøre legemiddelforsyningen sikrere.

- Tradisjonelt har det vært vanlig å forsyne sykehus med hele legemiddelpakninger. Det kan føre til svakheter siden tablettene som blir tatt ut av emballasjen er umerket fra de tas ut til pasienten får dem, og da øker risikoen for at noe kan gå galt, sier Helge Ovesen som er sykehusfarmasøyt ved Sykehusapoteket i Trondheim.

Endosepakkede legemidler

For å gjøre legemiddelforsyningen sikrere ønsket man å gå bort fra hele pakninger i størst mulig grad, og i stedet bruke endosepakninger hvor hver tablett er merket med navn og strekkode.

- Det gjør at tabletten er identifiserbar helt frem til den skal inntas av pasienten, tilføyer Morten D. Loennechen som er avdelingsleder for sykehusavdelingen på Sykehusapoteket i Trondheim.

Både for sykehusapoteket og for sykehuset har ordningen ført til relativt store endringer. På apoteket er den største endringen at de pakker om legemidlene. For å effektivisere pakkearbeidet har de investert i en pakkerobot som pakker tablettene i hver sin pose og merker dem.

- Vi har alltid et bufferlager med 50-60 000 endoseposer som ligger klare for levering til sykehuset. Hver uke forsyner vi sykehuset med bort i mot 50 000 endosepakkede legemidler, forteller Ovesen.

Prosjektet startet så smått i 2009. To år etter, i 2011, startet man utrullingen på de første avdelingene, og i 2015 hadde alle avdelingene ved sykehuset begynt å bruke endoser.

En viktig forandring på sykehuset har vært det nye elektroniske bestillingssystemet som er innført. Det gir en langt bedre lagerstyring enn tidligere.

- Alt som tas ut og legges inn på medisinlagrene blir skannet, og ut fra forhåndsdefinerte verdier sendes legemiddelbestillingene automatisk til apoteket.

Bedre beredskap, økt trygghet og mindre svinn

Tilbakemeldingene fra de som arbeider på sykehuset er at de er fornøyde med løsningen som også gir langt bedre oversikt og mindre svinn.

- De har mulighet til å skaffe seg oversikt over hva andre avdelinger har av medisiner, slik at de kan få tak i medisiner hvis apoteket er stengt og en annen avdeling har det de trenger. Dette øker også beredskapen. At de slipper å bestille medisiner blir også sett på som positivt.

- I tillegg får pasientene bedre mulighet til følge med på hvilke medisiner de får siden hvert tablett er merket, og det er en trygghet for mange.

Sykehuset opplever også mindre svinn siden de ikke får store pakninger hver gang de skal ha medisiner, men får en mengde som er tilpasset den enkelte avdeling. Det er også færre legemidler som går ut på dato enn før.

Pasientspesifikke endosepakninger

Det finnes statistikk som viser at den gamle måten å håndtere legemidler på ga en feillegging i opptil 20 prosent av tilfellene. Neste skritt er å gjøre endosepakningene pasientspesifikk. Da vil endosene også inneholde pasientens navn og klargjøres ferdig til administrasjon fra apoteket.

- Da vil muligheten for feillegging reduseres ytterligere, for det er ingen tvil om at en robot som er programmert til å gjøre dette gjør mye mindre feil enn det et menneske gjør.