– Målsetningen er å påvirke og endre forskning og praksis innen kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten i Norge. Dette skal vi gjøre gjennom å utvikle og dele ny kunnskap basert på et rammeverk for resiliens, derav navnet vårt SHARE opplyser senterleder Karina Aase.

­– Vi skal være fremst i det norske fagmiljøet, og samarbeider med verdensledende forskningsmiljøer i Europa, Australia og USA, forteller senterkoordinator Lene Schibevaag.

Rundt 40 forskere

Senteret har i dag rundt 40 forskere og er etablert sammen med partnerne Stiftelsen Norsk Luftambulanse og NTNU Gjøvik, og på bakgrunn av et utstrakt samarbeid med sykehus, kommunale helsetjenester, myndigheter, pasientorganisasjoner, brukere og pårørende.

Forskningsområder i SHARE omfatter blant annet teamarbeid, samhandling, pasientinvolvering, ledelse, organisatoriske og kulturelle faktorer, simulering og læringsverktøy.

– Vi skal definere de forholdene som skaper høy kvalitet og sikkerhet for pasienter og brukere, sier Schibevaag.

– SHARE er Norges største forskningsmiljø innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene, men målet er å oppnå internasjonal status for å skape, dele og formidle denne kunnskap, avslutter Schibevaag.