- Årsaken til økende leveranseproblemer er alt fra produksjonsproblemer på fabrikkene til problemer forbundet med kvalitet som gjør at varene må underkjennes, sier Erling Ulltveit, seniorrådgiver hos Legemiddelindustrien. Han arbeider med legemiddelpolitiske saker, refusjonsspørsmål, distribusjon og spørsmål knyttet til reseptfrie legemidler.

Flere årsaker

Årsaken til leveranseproblemene er sammensatte.

- Det kan også være problemer knyttet til råvaretilførsel og kvalitetsproblematikk knyttet til råvarene. I tillegg kommer problemer med logistikk eller utforutsatt høy etterspørsel etter et produkt. Dette er noen av årsakene til at det blir leveranseproblemer, forklarer han.

- Dette er hovedsakelig et problem for reseptbelagte legemidler produsert i utlandet og som importeres til Norge, sier han.

Må varsle om problemer

Produsenter av legemidler er pliktige å varsle Legemiddelverket om leveranseproblemer.

-  For det første har produsentene stor oppmerksomhet rundt dette. Det er opplagt at dette fører til tapt salg og omdømme som ingen produsenter ønsker. Det første man må gjøre er å varsle Legemiddelverket når det oppstår problemer i produksjonene. Dette bør skje minst 2 måneder før eller i det minste når man oppdager problemet. Dette er internasjonale problemer som oppstår i en lang rekke land ved siden av Norge, sier han.

- Det er dessverre lite norske myndigheter kan gjøre med årsakene. Legemiddelverket er derimot flinke til å gå i dialog med leverandørene slik at man kan godkjenne utenlandske pakninger eller bruke andre produkter. Fra industriens side synes vi Legemiddelverket gjør en god jobb og har en god dialog rundt problemstillingen, sier han.

Utenlandske produsenter

Problemet er størst for legemidler som importeres fra utlandet.

- Det er slik at produksjonen av en del legemidler er veldig sentralisert. Dette gjør at man blir sårbar for hendelser som påvirker råvarer eller ferdigvare ved ett av de få produksjonsstedene. Hadde man hatt flere fabrikker å spille på kan man avlaste problemer, det er dessverre ikke tilfelle for mange legemidler. Nesten uten unntak er dette legemidler som er produsert langt unna Norge. Det har skapt en del problemer, sier han.

Gjelder mange legemidler

- Legemiddelverket har oversikt over typer legemidler det har vært leveranseproblemer med. Vi har sett problemer med leveranse av anestesimidler og kreftlegemidler. Det er ikke noen spesiell gruppe legemidler som er mer utsatt og problemene kan oppstå for alle typer legemidler. Komplekse legemidler tar lengre tid å produsere, om det oppstår problemer vil det også ta lengre tid å løse problemet, sier han.

Sentralisert produksjon

Noe av årsaken til at det er vanskelig å gjøre noe med problemet er sentralisert produksjon i utlandet.

- Det er synd når leveranseproblemer inntreffer og pasienten ikke får medisinene de forventer. Legemiddelindustrien beklager dette og vi jobber for å finne løsninger i samarbeid med myndighetene. Dessverre ligger problemet utenfor Norge, noe som gjør at vi ikke får gjort noe med årsakene. Det eneste vi kan gjøre er å gå i dialog med myndigheter og sørge for så god informasjon som er mulig, sier han.