Av: Kathrine Myhre, CEO Norway Health Tech Norway

De deltok i prosjektet Velferdsteknologi i Sentrum (VIS) i regi av Oslo kommune, hvor hjemmetjenesten fikk de samme resultatene som pasientene og var kun en telefonsamtale unna. Dette trygget pasienten i forhold til at de ikke var alene med sykdommen. 

Pasientsikkerhet i fokus

Pasientsikkerhet står alltid i sentrum for helsepersonell og alle rundt brukerne/pasientene. Når pasientsikkerheten står i fokus økes tryggheten for både den det gjelder og nettverket rundt. Og trygghet kan oppnås gjennom mestring.  
 
En av brukerne i VIS rapporten uttalte at “Hvis du ikke har Helsesjekk går du til kontroll kanskje en gang i halvåret og da sitter du jo der i mellomtiden uten å vite noe”. Gjennom å ta ansvar for å følge opp sin egen sykdom fikk de nødvendig kunnskap og opplevde større mestring enn tidligere.  

Vellykket prosjekt

I prosjektet Mestry i Sarpsborg har de jobbet med velferdsteknologi siden 2009. I dag kan kronisk syke måle puls, blodtrykk eller blodsukker, målinger de tidligere fikk utført hos legen eller av hjemmetjenesten. En vanlig oppfatning er at avstandsoppfølging gjelder kun for eldre. Men dette er ikke tilfelle:  
 
En dame i 30-årene med diabetes hadde gjennom flere år slitt med å regulere diabetesen og fikk dermed store utfordringer med helsetilstanden sin. Hun ville helst ikke ha ”helseoppfølging på avstand”, men familien presset på og ønsket at hun skulle delta. Da hun startet i prosjektet målte hun blodsukkeret svært sjelden, og satte insulin uten å kontrollmåle. Gjennom flere år har hun hatt et svært skadelig langtidsblodsukker, og hun hadde ofte tilfeller av føling. Etter en måneds tid med ”helseoppfølging på avstand” klarte hun å gjøre blodsukkermålinger daglig slik at hun bedre kunne regulere insulindoseringene sine. Langtidsblodsukkeret hennes har falt jevnt og trutt siden hun startet opp med ”helseoppfølging på avstand” og hun har selv kontroll på egen sykdom. 

Avstandsoppfølging

Gjennom samarbeid med helseindustrien som produserer løsninger for avstandsoppfølging er det også enkelt for kommunene å finne det som passer. Noen av løsningene og produktene er tilgjengelige på markedet og godt utprøvd allerede. 

Avstandsoppfølging fungerer ikke nødvendigvis for alle, men deter klare positive økonomiske aspekter ved denne type oppfølging. Det viktigste er imidlertid at det er mange pasienter/brukere som opplever økt mestring og større sikkerhet ved å føle at sykdommen er under kontroll.  
 
Som VIS-rapporten sier; det er en hverdag som skal leves, ikke et problem som skal løses. 

Kilder: Sarpsborg.com, Sarpsborg kommune, VIS-rapporten (Oslo kommune), Dignio