Pasienter som ligger mye, får ofte sår på grunn av at trykket blir for stort i forhold til hva kapillærårene tåler. Det blir ikke tilført nok energi til trykkstedet, og faren for sår er da til stede. Uansett er det helt individuelt hvor mye trykk deler av kroppen tåler å være utsatt for over lengre tid, ifølge fagspesialist Tore Tomter.

Tore Tomter, Fagspesialist

Mer vanlig hos eldre

– Liggesår kan også utvikle seg over kort tid. La oss si at en pasient brekker lårhalsen, og blir liggende hjemme i nedsatt allmenntilstand, både redd og kald. For noen kan da slike sår utvikle seg fort, og undersøkelser viser at forekomster av liggesår er høyere hos eldre, sier Tomter.

Regulere posisjonen

Folk som har vært utsatt for trykk på spesielle kroppsdeler over litt tid, har behov for å bli lagt i regulerbar posisjon, slik at trykket ikke er konstant. Det er viktig å regulere posisjon enten du sitter eller ligger. Har du sensibiliteten intakt, gjør du det automatisk. Hvis ikke, risikerer du kroniske lidelser, i denne sammenheng liggesår, som reduserer livskvaliteten. Det finnes heldigvis forebyggende tiltak.

Puter og madrasser

– Det viktigste er å sikre allmenntilstanden, blant annet ved god ernæring og regelmessig hudpleie. Å sitte stabilt er et annet godt råd, korrekte sitteposisjoner gjør at du tåler trykk mye bedre. Så finnes det også trykkavlastningsputer som reduserer trykket, og her er det viktig at dette ikke blir en sovepute. Ligger du lenge, er underlaget avgjørende, her finnes det også spesialbygde madrasser for akutt syke, fastslår Tomter.

Ståseil mot pasientfall

Pasientfall rammer også først og fremst eldre, og kan føre til akutte skader. Her handler det å minimere risikoen for fall når det gjelder pasienter som av ulike årsaker kan risikere å falle. I Norge har vi ikke et lovverk som sikrer slike pasienter, men vi har hjelpemidler, for eksempel et ståseil i en pasientløfter. Det gjør at pasienten blir hengende i seilet ved et fall, og dermed kan unngå akutte skader.

Mangelfullt lovverk

– Lovverket i Norge bør utfordres i sammenheng med liggesår og pasientfall. Trykkskade på et sykehus får ikke konsekvenser, slik som i andre land i Europa, der dette registreres som avvik. Rutiner for forebygging er også for dårlig. Ved hjelp av gode rutiner og enkle hjelpemidler kan milliarder av helsekroner spares, sier Tomter.