- At bemanningsreglene for sykehusene ikke i tilstrekkelig grad sikrer utvilte leger er fortsatt et problem. Avgjørende innflytelse over bemanningsregler bør ligge hos pasientorganisasjoner i samarbeid med fylkeslegen og helseministeren, sier Olav Espeland, leder for Norsk Legesenter AS.

Selv om pasientsikkerhet er høyt prioritert blant leger finnes det unntak.

- Vi jobber kontinuerlig med å sikre at pasientenes sikkerhet er førsteprioritet. Risikovurdering og trygghet i behandling er derfor viktige tema på personalmøter. Vi har sagt opp og avsluttet samarbeid med leger og sykepleiere som ikke tok dette arbeidet seriøst, sier han.

Espeland vurderer fortløpende hvilken risiko ulike behandlinger innebærer.

- Vi har kuttet ut en del behandlinger der vi mener det er for stor risiko. Vi har også endret behandlingsmetodikk på noen behandlinger slik at de nå gjøres på en tryggere måte. I det offentlige er det ikke alltid mulig å kutte ut behandlinger, men det er mulig å redusere unødvendig risiko, sier han.

- Vi ser at det er ganske store forskjeller på hva slags risiko legene synes er akseptabelt. Det er derfor viktig å fokusere på risikovurderinger og forebyggende tiltak i legestudiet. Vi burde også se på muligheten for å pålegge leger kurs og sertifisering de første årene i praksis, sier han.