Kari Eian Krogstad er administrerende direktør i Medistim, og forteller at hjerte- og karkirurger kan bruke ultralydbasert utstyr som både måler blodgjennomstrømming i årene og avbilder årenes innside, for å ta bedre beslutninger under kirurgiske inngrep. – Et eksempel er hjerte-bypassoperasjoner, hvor blodet ledes forbi fortettede områder gjennom en ny, påsydd åre, slik at hjertemuskelen igjen får tilført oksygen.  Dette er finkirurgi, og er kirurgen uheldig og noe går galt, er det viktig å ha et pålitelig verktøy som fanger opp problemet, og gir mulighet til å rette opp i dette mens pasienten fortsatt ligger på operasjonsbordet, sier Krogstad.

Ultralydprober

Krogstad forteller at kirurgen tradisjonelt har brukt en svært subjektiv metode for å vurdere kvaliteten på blodgjennomstrømmingen gjennom den nye åren, man følte med fingrene etter puls. - Puls i en åre kan tyde på at det går blod igjennom den. Men kan man fortsatt kjenne puls dersom åren er tett. Dette er derfor en upålitelig fremgangsmåte. Nå kan kirurgen i stedet bruke en ultralydprobe som festes på blodåren, og måle hvor mye blod som strømmer gjennom den. Sammen med ultralydavbildning har kirurgen da objektive metoder for å gjøre kvantitative og kvalitative undersøkelser. Disse gir et langt bedre grunnlag for å ta de riktige beslutningene under operasjonen, slik at pasienten skal slippe komplikasjoner.

Helsemyndighetene stiller strenge krav til produktenes kvalitet. For at pasientsikkerheten skal ivaretas må utstyret faktisk tas i bruk og anvendes rutinemessig, avslutter Krogstad.