Europeisk produksjon

Svend Reiten har lang erfaring med medisinske produkter. Reiten mener man må begynne å se på hvordan man etterspør varer og tjenester i norsk og europeisk helsevesen i forhold til samfunnssikkerheten. Europeisk produksjon er på full fart nedover og i følge Reiten mister vi både kompetanse og muligheten til å være selvforsynte med medisinske produkter her i Europa.

- Hva om det oppstår en naturkatastrofe eller en konflikt som gjør at vi får begrenset eller ingen tilførsel av produkter fra Asia? spør Reiten.

Økonomiske årsaker

Reiten mener dette kan spores tilbake til økonomiske årsaker.

– Vi ser et stadig større krav om billigere produkter for å kunne innfri kravene til balanse i offentlige budsjetter. Resultatet av det er at europeiske produsenter ikke klarer å innfri priskravene og legger produksjon til land med lavere kostnader som ofte er lokalisert i Asia. Europeisk produksjon blir den store taperen med de følgeskader dette medfører både for økonomi, kompetanse og arbeidsplasser, forteller Reiten.

Reiten mener også at det stilles høyere etiske krav her i Europa enn i Asia.

- Institutt for Etisk Handel (IEH) har 14. punkter jeg tror Europa innfrir, mens man vet at dette kan være fraværende i Asia, i land med dårlig utviklede demokratisk styresett.

Miljøaspektet

Reiten sammenligner kortreiste produkter med kortreist mat.

– Vi må se på miljøaspektet ved dette. Reiseveien for produktene fra produksjonsstedet og frem til sluttbrukeren er for lang, sier Reiten. Man må anta at det vil være mindre Co2-utslipp pr. produkt transportert fra Europa i forhold til Asia. Vi snakker mye om kortreist mat i Norge. Det har med kvalitet, sporbarhet, sysselsetting og selvforsyningsprinsippet å gjøre. Omsetningen for lokalproduserte matvarer viser at vi er villige til å betale mer for kortreiste produkter, forteller Reiten.

Verdidebatt

Reiten mener vi står ovenfor en verdidebatt.

– Vi må diskutere hvor produktene våre skal produseres. Skal vi la all produksjon skje i Asia, eller skal vi innse at vi har behov for denne kompetansen og produksjonen i Europa og derfor villige til å betale noe mer for produktene? Jeg er sikker på at vi er villige til å betale en høyere pris for en høyere kvalitet, avslutter Reiten.