Cornelia Ruland er professor ved Oslo Universitetssykehus og forsker på IT-systemer for pasientmedvirkning, kommunikasjon, samhandling mellom pasienter og helsepersonell. Hun mener selvrapportering er vesentlig for pasientsikkerhet og helseresultater.

̶  Pasientens perspektiv er avgjørende i behandling av kronisk syke. De fleste behandlingsfeil skyldes mangel på eller ineffektiv kommunikasjon, eller at pasienten ikke har nok informasjon og støtte til trygt å kunne håndtere sine helseproblemer. 99 prosent av tiden er pasienten hjemme og må håndtere sin sykdom på egenhånd. Vi vet fra forskning at aktiv pasientinvolvering i egen helse reduserer behandlingsfeil og komplikasjoner og gir bedre helseresultater, sier Ruland.

Egenmestring

Med IT-systemene kan pasienten for eksempel rapportere sine symptomer og plager, få pålitelige forslag på tiltak som kan hjelpe og de kan kommunisere med helsepersonell uten å oppsøke behandlingsapparatet.

̶  Forskning viser at slike systemer øker egenmestring og livskvalitet og reduserer helseproblemer og behov for profesjonell helsehjelp. Systemene er tilgjengelig gjennom sikker pålogging på mobil, nettbrett eller fra nettlesere, sier Ruland.

Forskningsteamet ved sykehuset har startet et samarbeid med e-helse selskapet Checkware. Dermed får helsepersonell og pasienter også tilgang til over 660 veltestede helseregistreringsskjemaer for ulike tilstander, der opplysningene kan gå rett inn i pasientens journal. 

̶  Helsepersonell kan fange opp endringer tidlig, være bedre forberedt når de møter pasienten, og kontinuerlig evaluere behandlingsresultater underveis. Dette er et gjennombrudd i moderne pasientbehandling, i tråd med regjeringens mål om at fremtidens helsetjeneste skal være pasientens, sier professoren.