Smittekjeden består av smittestoff, smittekilde, utgangsport, smittemåte, inngangsport og smittemottaker. Det er altså en hel sirkel, en kjede som må brytes for å minimere spredning av sykdommer. Lene Vadla er operasjonssykepleier, og i tillegg videreutdannet innen sterilforsyning. Hun er sterilforsyningsansvarlig ved Martina Hansens Hospital.

- Vi jobber aktivt for å bryte smittekjeden ved å fjerne smittestoff ved rengjøring og desinfeksjon. Det er noe som heter at ingen kjede er sterkere enn sitt svakeste ledd. På et sykehus er det slik at alle ledd er akkurat like viktige. Hvis vi gjør en god jobb hos oss, så hjelper ikke det hvis andre ledd ikke gjør en god jobb. Og det samme motsatt; det spiller ingen rolle hvor god jobb andre ledd utfører, hvis vi gjør en dårlig jobb.

Teknisk utstyr og håndvask

Et moderne sykehus benytter såkalte vaskedekontaminatorer, som er avanserte rengjørings- og desinfeksjonsautomater. Vadla forteller at de er helt avhengige av at utstyret fungerer optimalt.

- Når vi vet at det tekniske utstyret er i orden, så kan vi gå god for at vi leverer utstyr som er i orden. Maskinene må være i henhold til forskrifter og standarder. Hvis ikke programmet på maskinene fungerer som det skal, så kan det sitte igjen bakterier på instrumentene, og dermed gi pasienter infeksjoner. Når en pasient blir operert, så blir jo huden brutt, og pasienten er dermed mer utsatt. De har dessuten ofte nedsatt immunforsvar, og er lettere mottakelig for sykdommer.

En del instrumenter brukes bare én gang, men mange brukes flere ganger. Og det er denne gjenbruken som er kritisk.

- Hvis det skulle være noe feil, så alarmerer maskinene om det med en gang. Vi har årlig service, gjennomgang og kvalifisering på maskinene. Noe av det viktigste vi gjør er den hygieniske klargjøringen av instrumenter til operasjoner. Personalet på vår avdeling gjør en skikkelig jobb, de går over alt med lupe. Derfor er det helt essensielt at også maskinene gjør en god jobb.

En siste ting Vadla ønsker å trekke frem, er viktigheten av håndhygiene.

- Håndvask, og desinfeksjon av hender er uhyggelig viktig. En ting er å vaske hendene hvis de er skitne, men det er like viktig å desinfisere dem selv om hendene er tilsynelatende rene. Du kan være bærer av farlige bakterier, og disse vil fort kunne bli overført til pasienter.