Riktig erstatning krever bistand fra spesialkompetanse. Advokat Christian Lundin har arbeidet med erstatningsrett siden 1996. Han er partner i advokatfirmaet Ness Lundin som har prosedert nærmere 30 saker for Høyesterett og har også hatt flere saker innenfor dette feltet i EFTA domstolen.

Han forteller at feltet er  krevende da lovgiver ikke har regulert erstatningsnivået i detalj, men overlater det til domstolene.

Vi som spesialister på området må derfor prøve ut prinsipielle spørsmål som er uavklart. Vi er derfor avhengig av å få saker noen inn for Høyesterett  med jevne mellomrom.

Internasjonal jus

En god del av erstatningsretten påvirkes av internasjonale regler. Det er derfor viktig å være oppdatert på rettsavgjørelser i andre land og særlig i EFTA domstolen. Det sier seg selv at det er for komplisert til at pasienten selv kan behandle sin egen sak. Dette gjelder uansett skade. Om man har amputert et ben eller fått en forsinket kreftdiagnose vil de samme kompliserte prinsippene legges til grunn for oppgjøret.

Det er også et fagfelt som ligger i grenseland mellom økonomi og jus. Vårt kontor har prosedert to saker i Høyesterett som har drøftet hvordan pasienten skal forvalte pengene. Disse to dommene har øket erstatningsbeløpene med cirka 40 prosent sier Lundin.

Din rådgiver

Lundin som blant annet  ledet erstatningsgruppen etter terrorhandlingen i 2011 og som representerte 70 klienter understreker at det er viktig å sjekke ut hvem man får hjelp fra. Han anbefaler at pasienten snakker med andre jurister eller andre med erfaring før man velger advokat.

Min rolle som rådgiver er å hjelpe pasienten med å oppnå et best mulig resultat slik at han/hun skal slippe økonomiske bekymringer i tillegg til helsemessige plager . Det bør være helt unødvendig at man får økonomiske bekymringer etter en feilbehandling på sykehus.»