En skala som heter HIMSS-skalaen, og som står for  Health Information Management System Society, kan man måle hvor langt digitaliseringen av sykehus har kommet ved hjelp av en 7-trinns digitaliseringsstige. Banner har 29 sykehus, mer enn 200 helsestasjoner, 4000 leger og omfatter både primær- og spesialisert behandling.

At 21 av 29 sykehus ligger på nivå 7 på HIMSS-skalaen. Det viser at Banner Health i USA gjør noe riktig. Under eHelse Week i Amsterdam, møtte vi Dr. William Holland, CMIO på Banner Helse for å høre mer om dette.

Ledelsesstrukturen viktigst

- Vi yter omsorg på tvers av syv stater, og bestemte oss for at vi trengte ett styre og en sentralisert ledelsesstruktur for å skape en enhetlig forvaltningsstrategi som gjennomsyrer hele organisasjonen og bidrar til tettere samarbeid. Gjennom denne modellen, kan vi forbedre kvaliteten på pleien og pasientens opplevelse samtidig som kostnadene reduseres effektivt, sier Dr. Holland.

Modellen gjør at Banner effektivt kan samordne helsepersonell i organisasjonen og engasjere leger i utviklingen av løsninger og prosesser, ved å dele sine erfaringer, teste nye prosesser, delta i forskning, og til slutt å være involvert i beslutninger om nye optimale omsorgsprosesser. De testet for eksempel ut å bruke ultralydanalyser i behandlingen av blindtarmbetennelse hos barn.  Resultatene var gode og etter at alle nødvendige tester var utført introduserte de den nye prosessen i hele organisasjonen.

Bedre pleie bidrar også til kostnadsreduksjon

- Helsepersonellets og legenes engasjement er avgjørende fordi det er den eneste måten vi kan implementere den nye teknologien. Det er også viktig at teknologien gir en merverdi for de ansatte og organisasjonen. Vi lærte raskt at bedre kvalitet på pleien svært ofte også bidrar til kostnadsreduksjon, sier Dr. Holland.

Strategien er å kontinuerlig arbeide for å forbedre kvaliteten og de neste fire årene har de som mål å demonstrere hvordan helsetjenester skal leveres til befolkningen.

- Folket har forventninger om å organisere sine liv gjennom digitale tjenester på en rekke områder. Vi vil bruke digitalisering slik at vi i større grad fokuserer på befolkningens  ved å være proaktive isteden for reaktive, avslutter Dr. Holland.