Av Trond Dahl Hansen, Administrerende direktør i Medtek Norge

Selvstendighet og trygghet

Teknologi bidrar til at brukere og pasienter får større kontroll over egen situasjon og bedre oversikt over egne behov. Teknologi frigjør dessuten tid til pleie og omsorg, både for helsepersonell og for pårørende.

For at ny teknologi skal lykkes må politikerne ta modige beslutninger, helsepersonell må tørre å gjøre ting på nye måter og brukere og pårørende må våge å ta i bruk det nye. Med tilstrekkelig kunnskap og opplæring betyr ny teknologi økt mestring, trygghet og selvstendighet.

Fra behandling til egenmestring

Helseminister Høies mål om «Pasientens helsetjeneste» forutsetter endret fokus fra behandling til egenmestring. Forebygging, diagnostisering, behandling, oppfølging og hjemmebehandling kan gjøres på en mer effektiv måte i dag enn for få år siden. Spesialist- og primærhelsetjenesten får nødvendig avlastning og økt fleksibilitet. Ny teknologi, nye applikasjoner til smarttelefoner og trådløs kommunikasjon, gir brukerne flere muligheter og økt livskvalitet.

Innovasjon og utvikling

Myndighetene må satse på innovasjon og utvikling av medisinteknisk utstyr, medisinsk forbruksmateriell, hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser og øvrig velferdsteknologi. Flere brukere i kommunene må få tilbud og opplæring i bruk av ny teknologi.

Leverandører må bidra til at brukergrupper og pasienter med ulike behov sikres gode medisinske produkter, hjelpemidler og velferdsteknologi til riktig pris.

Vi må benytte bransjens kompetanse, til fordel for brukere, pasienter, pårørende, helse- og omsorgspersonell, og for samfunnet.