– 34 prosent av alle unge svaksynte og blinde mellom 23 og 36 år står utenfor arbeidslivet. Ofte er dette personer med god utdanning, sier Hawkilara Kathrine Axelsen. Hele 44 prosent av dem som har uføretrygd, fikk det da de var 20 år eller yngre.

Hen er selv 26 år og en del av statistikken. Det til tross for at hen gjerne skulle hatt en jobb å gå til.

– Da jeg ble erklært ufør, ble jeg lovet at det skulle være midlertidig. Det viste seg imidlertid at det skulle være vanskelig å gjøre om på vedtaket, sier hen.

Visuell informasjon

Axelsen tror mange norske arbeidsgivere har lave forventninger til hva svaksynte og blinde kan få til på arbeidsplassen, men minner om at man ikke trenger å se for å være produktiv og selvstendig.

– Årsaken er nok at vi bor i en veldig visuell kultur. Mye viktig informasjon formidles visuelt, og da skapes et inntrykk av at du må se for å kunne ta til deg informasjon. Det finnes selvfølgelig tekniske barrierer på en arbeidsplass, men med god tilpasning kan arbeidsgivere trygt satse på blinde og svaksynte, sier hen.

Oppfordret til uføretrygd

I en undersøkelse fra Opinion AS som ble gjort blant unge synshemmedes oppfølging av NAV, fant Norges Blindeforbund at mange som ikke er på uføretrygd, har fått forslag fra NAV om å søke uføretrygd.

Hver tredje sterk svaksynte har fått dette forslaget fra NAV – selv om de selv ikke har valgt å søke om uføretrygd.
Forbundsleder Unn Ljøner Hagen reagerer:

– Vi er veldig bekymret over at det ser ut til at mange svært unge synshemmede får uføretrygd istedenfor bistand til å komme ut i arbeid, sier hun.

Undersøkelsen viser dessuten at synshemmede oftere tar høyere utdanning enn folk flest.

– Dette viser at svaksynte og blinde er en viktig ressurs på arbeidsmarkedet, som må utnyttes bedre enn det som er tilfellet i dag, påpeker Ljøner Hagen.