- Vi har en tilskuddsordning som støtter prosjekter innen kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon om universell utforming, sier Åse Kari Haugeto, seksjonssjef i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Oppfordrer næringslivet

Ordningen startet opp i 2013 og disponerer i år om lag 16 millioner kroner. For 2018 er søknadsfristen 10. januar.

- Formålet med tilskuddsordningen er å heve kompetanse og forståelse av universell utforming på ulike områder. Alle som har prosjekter de ønsker å gjennomføre, kan søke, sier Haugeto, og gir en ekstra oppfordring:
- Også næringslivet kan søke om midler. Det er viktig å utforske hvordan ny teknologi kan bidra til økt inkludering. I tillegg er det viktig å innarbeide universell utforming i alle tjenester, fra private bank- eller reiselivstjenester til kollektivtransport eller helsetjenester.

Universell utforming lønner seg

Nordmenn blir stadig eldre og det gjør at det også blir flere med nedsatt funksjonsevne som skal kunne ta seg frem og delta i samfunnet.

- Universell utforming må være et mål når man bygger og videreutvikler et samfunn. Bare slik klarer vi å opprettholde samfunnets bærekraft. Mange undersøkelser viser også at det å bygge barrierefritt både er samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk gunstig, påpeker hun.


Åse Kari Haugeto, Seksjonssjef i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)


Innendørs navigering

Så langt har tilskuddsordningen resultert i flere spennende prosjekter.

- Det gjelder blant annet et teknologi-prosjekt for innendørs navigering som har utviklet en mobil-app. Den kommuniserer med utplasserte «bluetooth-varder» og gir brukerne mulighet til å navigere i bygninger der GPS-signaler ikke fungerer, forteller Haugeto.
Løsningen vil være nyttig for alle, men spesielt for de med nedsatt syn, kognisjon eller andre funksjonsnedsettelser som gjør orientering vanskelig.

Reiseliv og kultur

Et annet prosjekt tar sikte på å få reiselivs- og opplevelsesbedrifter til å informere om tilgjengelighet på sine nettsider.

- Alle som har behov for tilgjengelighet, kan slik enklere planlegge og delta på reiser, sier Haugeto. 

Et universelt utformet turisttilbud åpner også opp for et langt større marked. 

-Vi vet at stadig flere turister faktisk har nedsatt funksjonsevne og ønsker tilgjengelige destinasjoner.

Hun trekker også frem et tredje prosjekt, som handler om å gjøre konserter og festivaler i Norge mer tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.

- Å kunne delta på konserter og andre kulturarrangementer er selvfølgelig viktig for alle. Det er flott å se hvordan noen arrangører tar universell utforming på alvor, og virkelig skaper inkludering.

Deler ut «såkorn»

- Prosjekter som viser god gjennomføringsevne er positivt. Og det er viktig at prosjektene er levedyktige også etter den første perioden, sier Haugeto og minner om at midlene fra Bufdir skal fungere som «såkorn».

- Vi disponerer ikke enorme beløp, men en hjelp til å komme videre i riktig retning. Gode samarbeidspartnere samt prosjektets spredningspotensiale, vil også være med på å bestemme hvem som får midler.

De siste årene har det vært en økende interesse for tilskuddsordningen. I fjor mottok Bufdir om lag 100 søknader. 40 av disse fikk tildelt midler.
- I 2018 ønsker vi oss enda flere gode søknader, sier Haugeto.