Som ergoterapeuter er vi mer opptatt av løsninger enn av problemer og vi leter etter personers ressurser. Derfor starter vi alltid med å spørre: Hva er viktige aktiviteter i livet ditt? – Hvordan vil du delta? forteller Ness.

Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig

Ergoterapeuter kartlegger personens ønsker og muligheter for aktivitet og deltakelse. Deretter vil ergoterapeuten bidra til personens mestring og motivasjon ved trening og opplæring i meningsfulle aktiviteter. Ergoterapeuter foreslår forenkling og tilpassing av aktiviteter og bidrar til inkluderende omgivelser.

– Sammen med deg finner ergoterapeuten løsninger som gjør at du kan leve et aktivt liv og delta i samfunnet, forteller forbundslederen.

Lovfestet krav om ergoterapeut

Fra 1. januar 2020 blir det  et lovfestet krav om ergoterapeut i alle landets kommuner.

– Likevel mangler cirka 80 kommuner ergoterapeut, og like mange kommuner har kun ergoterapeut i deltidsstilling, forteller Ness

Dette skjer til tross for at antallet ergoterapeuter i kommunene økte med 181 fra 2016 til 2017.

– Dette er en gledelig økning. Ergoterapeutene vil bidra til at Norge har tilstrekkelig med ergoterapeuter til å møte fremtidens utfordringer, og gjøre hverdagslivet mulig for enda flere.

Hva er viktig for deg?

– På Verdensdagen for funksjonshemmede er det særlig aktuelt å løfte spørsmålet: Hvordan ville livet være om du ble hindret fra å gjennomføre viktige hverdagsaktiviteter for deg?, spør Nils Erik Ness.