Du får informasjon om områder og bygningers fysiske utforming på www.tilgjengelighet.no. Velg og vrak mellom restauranter om du har spørsmål om akustikk, sjekk om tannlegekontoret er tilgjengelig for rullestolbrukere, eller se om det er enkelt å orientere seg inne på idrettsanlegget du skal på.

«Vi har utviklet detaljerte sjekklister for evaluering av uteområder, bygg og anlegg. Vi har vært nøye med å inkludere brukerorganisasjonene, for å spørre om alt er tatt med», sier Solveig Ege Tengesdal Fylkesordfører i Rogaland fylkeskommune.

I etterkant har det vist seg at evalueringene ikke bare er til nytte for de som trenger tilrettelegging. Sjekklistene er også blitt et verktøy som hjelper funksjonsfriske å planlegge et samfunn for alle.

«De som ikke føler funksjonsnedsettelser på kroppen, sliter ofte med å se hva som må utbedres. Universell utforming er så mye mer enn bare trinnfri adkomst. Det skorter ikke på viljen, men mange trenger veiledning i arbeidet», sier Ege Tengesdal

Da Karmøy kommune fikk tildelt midler fra Deltasenteret for å arbeide med universell utforming, støtte de på akkurat dette problemet. Men med sjekklistene og kurs fra fylkeskommunen fikk de det de trengte for å ta et krafttak for universell utforming. Kommunens tiltak med holdningsskapende skilting har vekket medias oppmerksomhet. «Utfordringene ligger ikke i dørtersklene, men i å sikre forståelsen av at universell utforming handler om menneskeverd,» sier prosjektleder Anne Elisabet Askeland.

Også fylkeskommunens egen byggavdeling har fått ny innsikt i universell utforming gjennom samlet informasjon fra nettstedet. «De innså at mange videregående skoler mangler skilting og kart for å gjøre det lettere å orientere seg i byggene. Nå har man fått bevilget ekstra midler til å utbedre dette,» sier fylkesordføreren og understreker at «universell utforming er nødvendig for noen og godt for alle».