Målet med universell utforming av nettløsninger er at flest mulig skal kunne bruke, oppfatte og forstå innholdet i dem. Det handler om å ta hensyn til at det er store variasjoner i funksjonsevne og forutsetninger blant folk når man utformer nettløsninger. Det er mange grunner til at dette er både viktig og lurt.

Universell utforming av nettløsninger er en forutsetning for at flest mulig skal kunne delta og bidra på lik linje med andre. Svært mange organisasjoner og lag bruker hovedsakelig eller utelukkende nettet for å informere og invitere til arrangementer og lignende. Løsninger som kan brukes uavhengig av funksjonsevne er viktig for muligheten til utdanning, arbeid og for å kunne delta i samfunnsdebatten.  Universell utforming av nett og digitale tjenester er derfor helt grunnleggende for demokratiet.

Livskvalitet og verdighet

Med universelt utformet hverdags- og velferdsteknologi kan flere klare seg selv. Det kan dermed bidra til livskvalitet og verdighet. Dersom man har nedsatt syn, hørsel eller bevegelsesevne vil universelt utformet nettbank være nødvendig for å kunne ha kontroll over og styre egen økonomi.

Sosiale medier kan være ekstra viktig for mange, inkludert eldre, for å kunne opprettholde sosial kontakt. God brukervennlighet, godt strukturert innhold og lettlest tekst kan utgjøre en stor forskjell for personer med lese- og skrivevansker, eller med et annet morsmål. Med universell utforming vil apper og teknologi for å styre ting i omgivelsene, som TV og strøm, bli enklere å bruke - for alle. 


Kristin Skeide Fuglerud, Norsk Regnesentral


Enkle og effektive løsninger

For de som tilbyr produkter og tjenester er det åpenbare fordeler med universell utforming. Ved å ta høyde for et større spenn og ulikheter blant brukerne, avdekkes lettere feil og svakheter enn om man har fokus på brukere som er ganske like. Standarder innen universell utforming bidrar til at løsningene fungerer med ulike typer utstyr, enten man bruker PC, mobil, nettbrett, eller leselist med punktskrift for blinde. Dette gjør løsningene mer robuste.

Man oppnår nettløsninger som, i tillegg til å nå flere brukere, også er enklere og mer effektive å bruke for folk flest. Innbyggere og kunder blir mer fornøyde og kommer gjerne tilbake. Det øker tillit og anseelse. Det bidrar til at flere både ønsker og klarer å benytte de digitale alternativene framfor oppmøte eller telefonbetjening. Det reduserer også antall henvendelser til kundestøtte.

Universell utforming av IKT

Vi har en forskrift om universell utforming av IKT. Den omfatter de som tilbyr nettløsninger, inkludert apper, til allmennheten, det vil si til folk flest. I vårt arbeid med universell utforming av IKT møter vi mange lærevillige, entusiastiske og engasjerte mennesker, men av og til også skeptikere. Dette kan bunne i redsel for kostnader forbundet med universell utforming.

Det mangler systematisk forskning på kost-nytte innen universell utforming av IKT, men case-studier viser en rekke positive effekter, slike som nevnt ovenfor. Kvalitet koster vanligvis noe, men så får man igjen for det. Skepsisen er gjerne knyttet til manglende kunnskap, mens kostnadene gjerne er knyttet til kompetanseheving og kvalitetsforbedring.

Vær kvalitetsbevisst også på nett! Vi kan klage på nettløsninger som er utilgjengelige eller har dårlig brukskvalitet. Jeg oppfordrer de som lager innhold eller tjenester på nett til å engasjere seg og tilegne seg kunnskap. Det finnes gode ressurser og møteplasser for den som vil lære.