— Universell utforming handler om å skape tilgjengelighet for alle mennesker der de oppholder seg. I praksis er det umulig å ta hensyn til alle individuelle behov, men målet er å inkludere så mange som mulig, forteller Jan Fredrik Knudsen, markedssjef i Universelt AS.

Han forteller at krav om tilgjengelighet i for liten grad blir fulgt opp i noen instanser, og at man fra konsept til utforming ofte legger for liten vekt på hva som kan være utfordrende for dem som skal bruke miljøet som bygges.

Helhetlig hensyn

Knudsen trekker frem tre områder som dekker de vanligste utfordringene i utforming av bygg.

— Den første og mest vanlige vil være trapper eller andre fysiske hindringer, som gjør det vanskelig eller umulig for mennesker med bevegelsesnedsettelser å komme seg frem. 

Andre hindringer kan være mindre åpenbare

— Lys påvirker også mange, gjerne i kombinasjon med fargebruk og kontraster. For en med sterk synsnedsettelse vil for eksempel et lyst belegg på gulvet, kombinert med hvite vegger, -dør og -list gjøre det vanskelig å orientere seg.

— Lyd og akustikk er også viktig. Gjenklang og støy gjør det vanskelig for hørselshemmede å oppfatte viktig informasjon.

Planlegg tidlig

Han påpeker at universell utfordring er et område som ofte ignoreres fordi ansvaret ikke ligger hos en spesifikk fag-gruppe.

— For dem som kontrollerer bygg er ikke dette et tema på samme måte som konstruksjon og våtrom, og man risikerer sjelden sanksjoner. For arkitekter er det viktigste at rommene yter en funksjon og at trafikken flyter godt, mens interiørdesigneren ofte skaper stemningen i bygget.

Han mener derfor at det viktigste for universell utforming er å komme tidlig i gang, helst i tidlig i planleggingsfasen for å sikre god universell utforming i alle ledd i bygget.

— Det gjør det mye enklere å skape gode resultater. Det er mange parter som setter preg på rommene på forskjellig vis, og da er det avgjørende å være informert og kommunisere seg imellom. Det viktigste er å få det på agendaen fra starten av.