Å være i aktivitet er viktig for helsen vår, for trivsel og sosial deltakelse.

- Dessverre er barn med funksjonsnedsettelser mindre fysisk aktive enn jevnaldrende. Mange av disse barna ønsker å delta i flere fritidsaktiviteter enn de faktisk gjør. Men skal de ha mulighet til det må de få tilbud om de aktivitetshjelpemidlene de har behov for, sier Viljar Aasan som jobber som fagleder for Hjelpemidler på Beitostølen Helsesportsenter.

I over ti år har senteret tilbudt barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser et unikt rehabiliteringstilbud med systematisk utprøving av aktivitetshjelpemidler for alle som ønsker det.

- Dette har vært et banebrytende arbeid, og det eneste i Norge på helårsbasis, sier Aasan.

Det nyeste utstyret

Gjennom tett samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral Oppland har Helsesportsenteret bygd opp et eksternt hjelpemiddellager med et utvalg av nye aktivitetshjelpemidler. Enkelte brukere kan få med seg hjelpemiddelet hjem etter endt opphold. Parallelt jobber senteret tett med leverandørene for å kunne tilby utprøving av de nyeste aktivitetshjelpemidlene.

- Vi bidrar samtidig til utvikling av nye hjelpemidler i samarbeid med leverandørene, samt universiteter og høgskoler, sier Aasan.


Viljar Aasan jobber som fagleder for Hjelpemidler på Beitostølen Helsesportsenter.


Gir glede

Et aktivitetshjelpemiddel er utviklet for personer med funksjonsnedsettelse. Hensikten er å oppnå selvstendig deltagelse innen idrett og fritidsaktiviteter, og i størst mulig grad opprettholde funksjonsevnen. For mange betyr det mulighet til å gjenoppta aktiviteter fra før de ble skadet eller syke. Det å kunne komme seg ut på ski igjen, eller mestre den sporten de likte før betyr mye, forteller Aasan.
- For barna kan et riktig aktivitetshjelpemiddel og god opplæring bety mulighet for å delta i lek, kroppsøving og fritidsaktiviteter. Følelsen av å bruke kroppen, mestre og være ute i naturen er kanskje enda større hos denne gruppen.

Overføringsverdi

For andre kan aktivitetshjelpemiddelet være starten på noe helt nytt.

- Selvtillit og mestringsfølelse som kommer gjennom fysisk aktivitet kan også overføres til arbeidsliv, studier og sosialt liv. Dette skjer stadig, sier Aasan som jobber med å snu fokus hos brukerne mot alt man kan gjøre og ikke det man ikke lenger kan. Det er en meningsfylt oppgave.
- Vi får mange positive tilbakemeldinger over å få tilgang til hjelpemidlene fra glade og takknemlige brukere.

Vil dele kompetanse

Nå har Helsesportsenteret gått i front for en nasjonal satsning innen helsesport og aktivitetshjelpemidler. Prosjektet «Delta 2022» har fått 6,7 millioner kroner fra Stiftelsen Sophies Minde for 2017 og 2018.

- Vi ønsker at alle som har behov, skal få god opplæring og tilpasning av aktivitetshjelpemidler, sier Aasan.
De tre institusjonene som samarbeider med Beitostølen Helsesportsenter i «Delta 2022» er Valnesfjord Helsesportssenter, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, og Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Kompetanseutvikling

- Midlene skal gå til å videreutvikle en felles plattform og til etablering av nasjonalt enhetlig og likeverdig praksis, påpeker leder av styringsgruppen, Astrid Nyquist, direktør ved Beitostølen Helsesportsenter.
I 2018 vil prosjektet få økt fokus på forskning.

- I et slikt kompetansenettverk er det naturlig at Beitostølen Helsesportsenter har en ledende posisjon i kunnskaps- og kompetanseutviklingen, og ikke minst i arbeidet med å overføre kompetanse til lokalmiljøer og samarbeidspartnere, sier Nyquist.