En person med nedsatt hørsel sitter i en foredragssal. Hun som skal holde foredraget sier «det er vel ikke nødvendig at jeg bruker mikrofonen, jeg snakker høyt og dere hører meg vel alle sammen?». Er det riktig at personen med nedsatt hørsel skal rope ut at mikrofonen må brukes, at det blir hennes ansvar å protestere? Foredragsholderen har ansvaret for å bruke mikrofonen slik at alle kan høre foredraget. Å inkludere alle handler om våre holdninger til omgivelsene.

Konferanse om tilgjegelighet

Oslo kommune arrangerte nylig en konferanse der målet var å øke kunnskap og bevisstheten om tilgjengelighet for alle.

To engasjerte politikere som deltok på konferansen er Inga Marte Thorkildsen som er byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune og Ann-Marit Sæbønes, leder for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.

«Vi vil ha med alle og må ha mer oppmerksomhet på god tilgjengelighet. Det handler om mer enn tilrettelegging i nybygg», sier Inga Marte Thorkildsen.

«Trenger vi all brosteinen i gatene i Oslo?» spør Ann-Marit. «Det er vanskelig å komme frem for rullestolbrukere og de som har vanskelig for å gå. Det er upraktisk for de med barnevogn og syklister også. Tenk på barna som bruker rullestol, er det riktig at de ikke skal få delta i Oslos 17-mai tog på Karl Johans gate? Vi må ta bevisste valg i forhold til hvem vi bygger og planlegger byen vår for».  

Plass til alle

De to snakker ivrig om ulike områder vi må ta tak i for å få et samfunn som vi alle fungerer i. Når fortau og gater er tilgjengelige, er det enklere både for rullestolbrukere, de som er dårlig til beins og småbarnsfamilier. Det er plass til alle. Vi ønsker å ha en by der alle kan delta aktivt. Derfor må det være mulig å komme frem med både med rullestol, rullator, sykkel og barnevogn.  Samtidig må det tilrettelegges for blant annet personer med nedsatt syn.

Vi må utfordre hverandre til å arrangere møter og tilby offentlige tjenester på steder som alle kan komme seg til. «Ja, en gang var jeg i et møterom i enden av en vindeltrapp,» sier Inga Marte. «Slike steder kan vi ikke benytte. Et godt møtelokale – og tjenestested - fungerer for alle. Det vil si at lysforholdene er riktige, alle kan høre det som sies og som allerede nevnt kan alle komme seg til og fra stedet.

Digitale løsninger

Videre understreker Inga Marte at vi står foran en stor digitaliseringsreform hvor mer og mer av offentlige tjenester og informasjon er baseres på digitale løsninger. Vi må ha med oss alle slags folk når vi planlegger dette. Løsningene vi lager må kunne brukes av alle som trenger dem. Det må være et språk som alle forstår og tilbud som alle kan benytte. 

PROFIL

  • Ann-Marit Sæbønes er nå leder for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Hun har vært ordfører i Oslo kommune, Oslos første helse- og sosialombud, direktør i Bufdir og mangeårig leder av Statens råd for funksjonshemmede. Bred internasjonal erfaring har hun også.
  • Inga Marte Thorkildsen er byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune og åpnet konferansen. Hun har tidligere vært barne- og likestillingsminister, stortingspolitiker og ansatt i barnevernsproffene.