Det er regjeringens visjon at alle offentlige tilgjengelige bygg i Norge skal være universelt uformet innen 2025. Det er en visjon som fremmer en samfunnsverdi om likestilling.

Taktile skilt skal være lesbare med fingrene enten ved piktogrammer/symboler eller ved punktskrift. 

Her er det mange kriterier å forholde seg til om man skal møte kravene i form av størrelse, fargekontraster og utheving på symboler og tekst. Da er det godt å ha gode samarbeidspartene med på laget som kan bidra til å oppfylle kravene i henhold til TEK 10. Polyteknikk har lagt vekt på å fremstille denne typen skilt på en kostnadseffektiv og kvalitetssikret metode. Polyteknikk har produsert skilt til forskjellige industrier i nærmere 40 år og har derfor opparbeidet seg en bred erfaring på skiltproduksjon.

Med Polyteknikk på laget som produsent er vi i stand til å levere taktile skilt med god kvalitet i våre leveranser.

Fast leverandør av taktile skilt

I 2016 inngikk Polyteknikk en avtale om å levere alt av taktile skilt til Taktila. 

Taktila er en totalleverandør på taktil merking der skilting er en del av deres leveranser. I samarbeid med entreprenør lager Taktila skiltplaner for bygget og kommer med sin kravspesifikasjon til Polyteknikk som har en effektiv ordre og produksjonsprosess. 

 Levering kan skje på dager og i enkelte tilfeller enda raskere. Skilting og merking er ofte siste steg i prosessen med å ferdiggjøre et bygg, og tidsfristene blir derfor korte. Rask og sikker tilgang på taktile skilt er en nøkkel for å komme i mål til riktig tid. 

FAKTA

Polyteknikk har produsert taktile skilt siden 2011 og har siden da bygd opp betydelig kunnskap og erfaring på dette fagområdet. 

Polyteknikk produserer taktil merking til aktører i hele landet. Med tett knytning til våre kunder deler vi det vi har bygd opp av kunnskap om utførelse av taktile skilt.

 Vi leverer alt fra store infotavler, piktogram som viser rominnhold og små håndløpere på rekkverk. Vi leverer også skilting med punktskrift.

Kontaktinformasjon:

Polyteknikk AS

Nettside: www.polyteknikk.no

E-post: post@polyteknikk.no

Telefon: 99 254 999