- Mange sykehjem og omsorgsboliger har en uhensiktsmessig bygningsmasse hvor det er vanskelig for personalet å holde oversikt. Dette gjelder spesielt om natten hvor det er få på vakt. Med RoomMate kan personalet enkelt få status for alle rom uten å måtte forstyrre beboerne, sier René Nordstrøm Jensen, grunder og sivilingeniør hos Xcenter.

Mindre invaderende

Hjemmetjenesten utfører i dag tilsyn flere ganger hver natt med hjemmeboende brukere. Dette skjer vet at kommunens ansatte låser seg inn i leiligheten og helt inn på soverommet.

- Med RoomMate kan tilsynet utføres både mer effektivt og mindre invaderende for den enkelte. I tillegg vil systemet automatisk kunne varsle ved fall. Det er en kjent problemstilling at eldre faller på vei til toalettet om nattet og har glemt trygghetsalarmen på nattbordet. RoomMate løser dette problemet med automatisk varsling, sier han.

Avanserte sensorer

RoomMate er basert på en spesiell 3D-sensor og inneholder ikke tradisjonelle kamera.

- Informasjon fra 3D-sensoren behandles i en kraftig innebygget datamaskin hvor resultatet blir anonymisert for fjerntilsyn og gir automatiske alarmer i kritiske situasjoner. RoomMate er helt uavhengig av dagslys og fungerer like bra både dag og natt, sier han.

- En viktig fordel med teknologien er at brukeren ikke trenger å bære eller ha utstyr på kroppen. Alt er inkludert i RoomMate-enheten som monteres på veggen. Dette er spesielt viktig for personer med demens da utstyr på kroppen kan virke forstyrrende, sier han.


RoomMate monteres på veggen, så brukeren trenger ikke ha utstyr på kroppen. Foto: Xcenter AS


Tar hensyn til personvern

Personvern har stått helt sentralt i forbindelse med utvikling av RoomMate.

- Vi har hatt dialog med Datatilsynet helt fra starten for å unngå utfordringer med personvernet. Noen av funksjonene til RoomMate kan løses med et vanlig kamera, med siden RoomMate gir anonymiserte bilder er systemet mer populært. Begrepene «innebygd personvern» eller «privacy by design» er dekkende for teknologien, sier han. 

Fordeler for ansatte og brukere

RoomMate gir ansatte bedre oversikt og kan frigjøre tid til omsorg for beboerne.

- En uventet effekt av RoomMate er at personalet får varsel når en beboer står opp og kan da umiddelbart gå til rommet og hjelpe med morgenstellet. Tidligere måtte personalet sjekke rommene for å se om en beboer hadde stått opp. Det er vårt inntrykk at ansatte også er fornøyd med systemet, sier han.

- Mange opplever digitale tilsyn som mindre invaderende enn fysiske tilsyn. Dette gjelder spesielt på natten hvor mange tidligere er blitt vekket av tilsyn. Vi har fått rapporter om at beboere også får bedre søvnkvalitet med teknologien, sier han.

Gode erfaringer på St. Hanshaugen

Teknologien er allerede installert i 10 kommunale leiligheter i Bydel St. Hanshaugen hvor erfaringene så langt er positive.

- RoomMate gir bedre kvalitet på tjenestetilbudet da de ansatte får verdifull informasjon om brukere uten å måtte være fysisk tilstede. På denne måten får de ansatte brukt arbeidstiden mer effektivt, samtidig som brukere slipper å bli unødvendig forstyrret, sier Svein-Rune Bjørkmo, fagsjef for helse og omsorg ved Bydel St. Hanshaugen.

- Vi får også viktig informasjon om bruker har stått opp på natt og ikke lagt seg igjen i løpet av en viss tidsperiode som stilles inn individuelt. Da kan vi ta et digitalt tilsyn for å se hva bruker gjør og eventuelt ta et fysisk besøk ved behov. Dette gir oss mulighet å sette inn riktig tiltak avhengig av situasjonen, sier han.

- Vi ser at faglig kompetanse sammen med teknologiske hjelpemidler kan skape bedre kvalitet på helsetjenestene, sier han.