I februar 2013 la Fredrikstad kommune ut et omfattende anbud innen velferdsteknologi, og etter en innovativ forhandlingsprosess vant Oslobedriften Sensio anbudet. Kommunen har utarbeidet innovasjonsstrategi for helse- og velferdstjenester i samarbeid med IKT for å møte en kommende teknologisk utvikling og utfordringer for bemanning innen disse tjenestene. Sensio, en av landets ledende leverandører på velferds- og smarthusteknologi, er i gang med å forenkle hverdagen for brukere og ansatte i Fredrikstad kommune, ifølge daglig leder William Holm og prosjektleder Andre Giæver i Sensio AS. 

Helhetlig plattform

– Dette er et stort og viktig prosjekt. Vi er i gang med å rulle ut en helhetlig plattform for velferdsteknologi i landets 6. største kommune, og takket være en oppdragsgiver med et langsiktig perspektiv og dyktige samarbeidspartnere er vi godt i rute med prosjektet.

"Teknologien vil sette brukeren i sentrum, og bety en større trygghet hjemme og på institusjon."

Vi samarbeider med innovative, fremoverlente ansatte i Fredrikstad kommune om å utvikle en helhetlig plattform for pasientsignal for institusjon, trygghetsalarm for brukere i bolig og en velferdsteknologisk plattform som skal snakke med alle aktuelle protokoller og kommunisere med kommunens signaler og fagsystemer. Teknologien vil sette brukeren i sentrum, og bety en større trygghet hjemme og på institusjon, sier daglig leder i Sensio, William Holm.

Leve lenger i eget liv

Det er en pionér på dette området som har fått ansvaret for å levere tekniske løsninger til prosjektet i Fredrikstad. Sensio tar velferd på alvor, og har flere spennende prosjekter på gang for å forenkle hverdagen til både pleietrengende og ansatte. For brukerne betyr dette en mulighet til å leve og være til stede i sitt eget liv ved at de både kan bo lenger hjemme, være aktiv og føle større trygghet hjemme og på institusjon. Den nye velferdsteknologien forenkler også jobben til de ansatte, for eksempel ansatte i hjemmesykepleien med over 2000 hjemmeboende brukere i Fredrikstad. Dette vil på lang sikt bety reduserte kostnader for Fredrikstad kommune. 

Vaktrom i lomma

– Våre styringssystemer kan styre både små og store bygg, alt fra private hjem til store institusjoner som Helsehuset og Østsiden sykehjem i Fredrikstad. Hjernen i systemet er en hub som kommuniserer med alle enhetene som skal overvåkes og styres, og brukeren kommuniserer via et svært enkelt og intuitivt brukergrensesnitt på mobiltelefon, web eller en touchskjerm, sier prosjektleder André Giæver. Helsehuset er et flerbruksbygg for legevakt, akutt behandling og rehabilitering, og Østsiden er et sykehjem for 65 demente brukere. E, sier prosjektleder Andre Giæver.

Respektabel portefølje

– Fredrikstad er svært tidlig ute. Her samarbeider vi med flinke folk som har tenkt riktig og forankret ny teknologi og omstilling i egen organisasjon. De ønsker også å drifte det teknologiske selv, og har bygget opp en IT-avdeling med klare mål for hvordan dette skal gjøres. Vi er partner med Lyse Smart i prosjektet, og går sammen med Lyse ut i markedet for å levere smarte løsninger som vil styrke folks velferd i private hjem og i store og små institusjoner, sier daglig leder William Holm i Sensio, et innovativt selskap som allerede har opparbeidet seg en respektabel portefølje innen velferdsteknologi i Oslo, Stavanger, Bergen, og ikke minst Fredrikstad. 

FAKTA

Fredrikstad-prosjektet

Fredrikstad kommune har inngått en rammeavtale for utvikling og driftssetting av en helhetlig plattform for trygghet og velferdsteknologi for brukere i bolig og institusjon, som på sikt skal omfatte 2000 boliger med trygghetspakker. Plattformen omfatter også trygghet, omgivelseskontroll og velferdsteknologi for brukere og ansatte på Helsehuset og Østsiden sykehjem.

Mobil løsning for Helsehuset

Den nye plattformen vil omfatte Helsehuset, som har sengeposter for akutt behandling og rehabilitering, til sammen 39 rom, i tillegg til behandlingsrom og kontorer. Sensio leverer en avansert, mobil softwareløsning som gjør at de ansatte kan ha vaktrommet i lomma.  

Åpen løsning for Østsiden

Plattformen vil også omfatte Østsiden sykehjem, som vil ha 65 rom for demenspasienter i tillegg til åtte avdelinger samt dagsenter, sansehage, aktivitetsrom og gymsal og kontorer når det er ferdig. Ideen er at det skal være så åpent som mulig, ingen låste dører og lav bemanning. Sensorer i fellesområdene og e-romsløsninger på det enkelte beboerrom vil skape en større trygghet, uten at det går på bekostning av tradisjonell funksjonalitet.

Trygge seniorboliger

Alle seniorboliger settes opp med grunnpakke for velferdsteknologi. Sensio gjennomfører piloter fordelt på tre grupper for å bestemme hva som er det beste utstyret til natt-tilsyn, fall og kognitiv svikt. For de involverte helseansatte betyr disse nye velferdsteknologiske løsningene bedre oversikt og mer effektiv hverdag, og for brukeren og de pårørende en større trygghet.