Norsk sykehus og helseforening arrangerte Lederkonferansen for første gang i 1997. Den har siden blitt en tradisjon og arrangeres i februar hvert år med tidsaktuelle ledelsesspørsmål.

Fra og med 2007 har også Helselederprisen blitt delt ut på Lederkonferansen. Flere helseministre har fremhevet Lederkonferansen som en av de viktigste møteplassene for helseledere i Norge i dag.

Sentralt i programmet står temaer som hvordan lede i endring, sammenslåing og samhandling, digital infrastruktur, GDPR og helsedata. Til Lederkonferansen 2019 ønsker vi å samle deltakere som har et sterkt engasjement og interesse for helsetjenesten og dens utvikling og utfordringer.

For program, informasjon og påmelding se www.nsh.no