Kunnskapssystem

Avdelingssjef for PPS, Ann Kristin Rotegård forteller at PPS er et kunnskapssystem  for helsetjenesten.

- Hittil består det av 345 prosedyrer som er rikt illustrert (animasjoner, video, tegninger), og tilhørende kunnskapsoppsummeringer. Det bidrar til oppdatert kunnskap om behandling og pasientsikkerhet, forklarer Rotegård.

Raske oppslag

Rotegård mener PPS har mange fordeler. –Man kan raskt gjøre oppslag, finne fram til aktuelle prosedyrer. I tillegg kan en få øvd og teste kunnskap, f.eks. innen legemiddelhåndtering. Det er rett og slett tilgjengeliggjort og oppdatert kunnskap med en gang. PPS bygger bro mellom teori og praksis – ny forskning og kunnskap blir praktisk tilrettelagt for best mulig pasientbehandling, sier Rotegård.

– I tillegg slipper helsepersonell å bruke masse tid på å dokumentere, da PPS er integrert i alle elektroniske pasientjournalsystemer.

Kontinuitet

Produktspesialist Elsebe Hille forteller at PPS har stor utbredelse i Norge. - PPS benyttes både i kommuner og i sykehus og bidrar til kontinuitet i behandling.  Det betyr for eksempel at dersom en pasient blir utskrevet fra sykehus og skal følges opp av hjemmesykepleier skal prosedyrene utføres likt forteller Hille. Alle sykepleiestudenter i landet bruker PPS. Da får man en kontinuitet gjennom å lære dette i utdanningen, og så møte det ute i praksis.- 300 kommuner i Norge bruker PPS og mange sykehus og institusjoner. Det er nærmest en nasjonal standard, avslutter avdelingssjefen.