Også nye boligtilbud for eldre, hjemmetjenester og andre, nye tekniske løsninger vil følge på. Oslo har 9.600 brukere og alarmen går 95.000 ganger i året. Aleris Omsorg har fått ansvar for 3.600 av disse, og da 33.000 alarmer. Det vil si 90 alarmer i døgnet i snitt. Bedriften har bygget opp en døgnbemannet digital alarmstasjon med dedikert helsepersonell, biler og utstyr med utgangspunkt i Aleris sykehuset i Frederik Stangs gate på Frogner.

- De fleste kommuner i Norge tilbyr trygghetsalarmer i en eller annen form. Svært få kjøper dette av private leverandører. Mange vil trolig følge med interesse de erfaringer man vil få i Oslo når en privat aktør prøver ut nye løsninger, sier Geir Lægreid som er direktør for Aleris Omsorg.

Aleris Omsorg er medlem av NHO Service.

Trygghetsalarmen kan ha form som en klokke eller et halssmykke som er knyttet til en basestasjon i boligen.  Når du trykker på knappen fungerer den som en mobiltelefon. Dermed kan du snakke med sentralen og avklare hva som er galt. Dersom du er ute av stand til å si noe vil helsepersonell rykke ut.

Aleris Omsorg deltar i flere prøveprosjekter, samt utvikling og utprøving av nye tekniske løsninger.  Her kan vi nevne alarm med GPS for hjemmeboende demente, som kan spore brukeren. Da kan pårørende eller Aleris hente hjem brukere som har gått seg bort. Digitale pilledispensere kan også gi beskjed til sentralen om medisinen ikke tas, og brukeren kan ringes opp og minnes på medisinen. Andre løsninger er røykvarsler, innbruddsalarm og lignende.

Det satses også på ulike typer omsorgsboliger/smarthus, som gjør det lettere for eldre å bo så lenge som mulig i sitt eget hjem. Våren 2016 skal det står klar 78 eldreboliger i Gabels gate på Frogner, og i februar 2016 er det oppstart av Oslos nyeste Omsorg+ senter på Nordstrand, med 54 moderne omsorgsboliger. Kajalund sykehjem i Ullern bydel blir også en del av satsingen med kombinasjon av offentlig og privat sykehjemstilbud.

-Ny teknologi vil bli en viktig del av hverdagen også her, sier Lægreid.