Marita Vangstein

Kundeansvarlig og siv.ing. i datateknikk, Computas

«Kritisk tenkning og teknologisk kompetanse blir avgjørende for å kunne gjøre etiske vurderinger i tillegg til å være kreativ i den teknologiske utviklingen.»

Thomas F. Anglero

Innovasjonsdirektør, IBM Norge

«Kunstig intelligens vil kunne gi umiddelbare fordeler til klinikerne ved å tilgjengeliggjøre den nyeste kunnskapen, de nyeste studiene, praksisene, prosedyrene og gjennombruddene.»

Unni Kvisvik

Regionsansvarlig Offentlig sektor, Tieto

«Vi har en unik infrastruktur i Norden for teknologisk utvikling. Den må utnyttes, og ikke minst videreutvikles. Helsesektoren må derfor jobbe med sikkerhet og standarder.»