– Velferdsteknologi går ut på å legge teknologi til rette for at man kan bo i sitt eget hjem, selv om man er kommet i en livssituasjon hvor man er hjelpetrengende, forteller Sven Bue-Berger, avdelingsdirektør i Bydel St. Hanshaugen.

– Vi opplever at norsk helsevesen i mye større grad må vektlegge at innbyggere med et hjelpebehov må gis nødvendig helsehjelp i eget hjem. Dette fordi den norske befolkning eldes årlig. Forskere mener befolkningen ikke blir yngre før ca. 2050, og dette vil kombinert med stadig økende gjennomsnittsalder skape nye behov og et stort press på helsevesenet.  

Han forteller at førsteinstanser som kommunen derfor vil måtte spille en sterkere rolle når det kommer til omsorg og helse.

– Det er viktig å holde befolkningen frisk, trent og i bevegelse. Vi ønsker at man skal føle et ansvar for egen helse, samtidig som vi assisterer der det er nødvendig.


Oppløftende resultater

Bruken av velferdsteknologi begynte med kronisk syke pasienter.

– Vi forsøkte først med kolspasienter. Dette er pasienter som ofte får større pustevansker når de opplever frykt og stress, noe som eskalerer plagene og ofte resulterer i legevakt og innleggelse.

Disse ble ble utstyrt med et nettbrett de kunne bruke for å få direkte kontakt med helsepersonell.  I tillegg fikk de måleinstrumenter for å selv kunne monitorere verdiene sine.

Berger forteller at pasientene opplevde økt trygghet, og at antall innleggelser ble redusert.

– Vi sparer ikke penger, men vi får pengene til å strekke lenger, ved å ta i bruk nye metoder.


Individuelle mål

Berger forklarer at både programmer for bedret helse og velferdsteknologi bygger på tillit og forståelse for enkeltmennesket.

– Man søker ofte hjelp fordi det er noe man ikke lenger mestrer, noe man ønsker å gjenvinne i livet sitt.

– Følelsen av mestring er veldig viktig, både for fysisk og psykisk helse. Vi ønsker å assistere så mye vi kan for at mennesker skal få oppleve dette.

Han trekker frem eldre som en gruppe der aktivisering kan ha spesielt god nytte.

– Forskning viser at eldre kan trene seg til muskler like godt som yngre. Trening hvor man selv er aktiv kan ha store positive virkninger.
 

Utsetter avhengighet

– Vi har nettopp åpnet en bygård på 10 leiligheter – spesialtilpasset for mennesker med demens. Leilighetene har mobile, tekniske løsninger som er koblet opp mot responssenteret vårt. De slipper da å bo på sykehjem, og vi opplever at dette er en bedre løsning for både bruker og samfunn.