innovasjon og forskning
Korsvei for helsedata
Nye teknologier står i kø for å hjelpe oss med helsen vår – men greier vi å skape verdi på dem i Norge? Det er store utfordringer knyttet til helse og omsorg. Samfunnssystemet vi har er ikke bærekraftig over tid. Det skyldes mye at det er rettet mest mot å hjelpe oss når vi har … Continued
Sponset
Velferdsteknologi gir økt helsegevinst
Hepro Respons har fått stor betydning i hverdagen til ansatte, pasienter, brukere og pårørende i Inntrøndelag. – De tre kommunene som utgjør Inntrøndelag, Steinkjer, Snåsa og Inderøy, har gått sammen om et felles digitaliseringsprosjekt for helse. Tanken er at vi skal gå i samme takt for å utbedre dagens tjenester og utvikle nye for helse, … Continued
Innovasjon i helsesektoren
Overvekt og fedme – vår tids største helseutfordring
Rundt én million nordmenn har fedme. Det tilsvarer litt over 20 prosent av befolkningen, og gjør fedme til en av de mest kostbare folkesykdommene vi har i dag. Den internasjonale definisjonen på fedme er BMI 30 eller mer. Fedme deles videre inn i tre grader: Grad 1 som er BMI 30-34,9. Grad 2 som er … Continued
Sponset
Ny app gir bedre pasientsikkerhet
Tidligere noterte sykepleier Caroline pasientens målinger på en gul lapp som hun stakk i lomma. Nå bruker hun en app der hun registrerer pasientinformasjonen.
Sponset
Ny nasjonal løsning for bilder i elektronisk pasientjournal
ASPIT Medic gir fastleger, avtalespesialister og andre helsearbeidere enkel tilgang til medisinske bilder i elektronisk pasientjournal, uten at det krever store investeringer, utskiftning av utstyr eller journalsystem. I dag er det et problem at medisinske bilder ofte lagres lokalt, direkte på medisinteknisk utstyr eller lokal PC. Det blir problematisk å opprettholde en fullstendig pasienthistorikk og … Continued