Skip to main content
Home » Folkehelsen » Hva vet du egentlig om eldre mennesker som lever med hiv?
Folkehelsen

Hva vet du egentlig om eldre mennesker som lever med hiv?

Dette er en annonse fra GSK produsert av mediaplanet
Det er viktig for den som lever med hiv, samt de som jobber med hiv-positive, at de er kjent med tiltakene som kan gjøres for å ivareta en god helse. Foto: Mediaplanet
Dette er en annonse fra GSK produsert av mediaplanet
Det er viktig for den som lever med hiv, samt de som jobber med hiv-positive, at de er kjent med tiltakene som kan gjøres for å ivareta en god helse. Foto: Mediaplanet

De fleste som lever med hiv i Norge i dag er over 50 år. Når mennesker som lever med hiv blir eldre, vil de naturlig oppsøke helsepersonell oftere. Da er det viktig at de som jobber i helsetjenestene har god kunnskap om hiv. Og ikke minst, ikke sitter med gamle, utdaterte fordommer som kan være med på å gi pasienten en dårlig opplevelse.

– Mange av de eldre som lever med hiv i dag fikk hiv i en periode før vi hadde tilgjengelige medisiner.  Før brukte vi også medisiner som hadde flere bivirkninger, og startet med behandling senere i sykdomsforløpet. Det er en helt annerledes situasjon i dag. Nå starter vi behandling med en gang med moderne og bra medisiner. Unge som lever med hiv i dag vil trolig få en helt vanlig alderdom, sier Birgitte Stiksrud, overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

Birgitte Stiksrud

Overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus

Eldre som lever med hiv har noe høyere risiko for å utvikle flere og tidligere aldersrelaterte sykdommer enn resten av befolkningen. Stiksrud understreker at eldre som lever med hiv er en heterogen gruppe, akkurat som resten av den eldre befolkningen.

– Som total gruppe har de eldre som lever med hiv i dag noe høyere risiko for å få hjerte- og karsykdom, kreft, beinskjørhet, sykdommer i nervesystemet og å bli skrøpelig. Men det er store individuelle forskjeller, og dette gjelder ikke alle, sier hun.

Er ikke smittsom

I dag finnes det effektiv antiviral behandling med moderne medisiner som generelt er forbundet med lite bivirkninger og som kan kombineres med andre legemidler. Under denne behandlingen har den hiv-positive ikke virus i blodet og er derfor ikke er smittsom.

– Det er det ikke alle i helsevesenet som vet. Alle som jobber med eldre, vil i større eller mindre grad møte personer som lever med hiv. Da er det viktig å tenke over at mange som lever med hiv opplever stigma, er mer sosialt isolert og ensomme, og kanskje også deprimerte. Det er en stor belastning, forringer livskvalitet og kan også bidra til stress og forverring av kroniske sykdommer. Helsepersonell som utviser smittefrykt kan bidra til å forsterke følelsen av stigma, så vi må gå foran med gode eksempler, sier Stiksrud.

Viktig å ta vare på helsen

Det er viktig for den som lever med hiv, samt de som jobber med hiv-positive, at de er kjent med tiltakene som kan gjøres for å ivareta en god helse. Det aller viktigste er at de som lever med hiv tar sine hiv-medisiner. Å slutte å røyke er også viktig, og enda viktigere for hiv-positive enn for resten av befolkningen.

– De som lever med hiv står allerede på hiv-medisiner. Det å bli eldre og få flere kroniske sykdommer innebærer som oftest behov for flere medisiner. Det er ekstra viktig at de som lever med hiv og helsepersonell alltid sjekker at nye medisiner kan tas sammen med hiv-medisinene. Aldring og flere sykdommer tilsier også behov for økt tverrfaglig helsehjelp på tvers av spesialiteter og spesialist- og kommunehelsetjenesten, sier overlegen.

– Jasså, det skal vi jammen bli to om

Jarle Sten Olsen-Langbakk (59) lever med hiv. Det har han gjort siden han var 27 år gammel.

– Jeg hadde ikke gode forutsetninger for å leve et langt og godt liv, men jeg tenkte at det skal vi jammen bli to om. I dag tenker jeg at det er ingen ting som skal stoppe meg fra å bli en gammel mann, ler han.

Jarle Sten Olsen-Langbakk

Lever med HIV

Jarle bekymrer seg lite for hvordan det skal bli å bli gammel med hiv, selv om han har hatt to ulike krefttyper og ett hjerneslag.

– Jeg har jo lurt på om alt dette kommer av at jeg er hiv-positiv, men legen mener dette er ting som ville kommet uansett, sier han.

Det eneste Jarle bekymrer seg for er interaksjoner med hiv-medisiner og andre medisiner, som for eksempel medisiner mot diabetes type 2.

– Diabetes type 2 kommer jo gjerne med alder og vekt, så det er viktig å holde seg i aktivitet og leve et fornuftig liv, sier han.

Kom inn med romdrakt og maske

Mengden hiv i blodet er så lite at man i dag regner mennesker som lever med hiv som ikke smittsomme. Det er det ikke alle i helsevesenet som har fått med seg.

– Etter en kreftoperasjon fikk jeg infeksjon og ble innlagt på sykehuset. De fleste sykepleierne stelte sårene helt vanlig, men noen kom inn i romdrakt og maske. Da følte jeg meg veldig liten, sier Jarle, og husker spesielt en lege som ikke var oppdatert på hiv i det hele tatt.

– Han kom inn på rommet og skulle se på såret. Jeg begynner å brette ned klærne. Da sa han «Nei, nei, nei!» og stilte seg helt inntil veggen ved døra. Det var en forferdelig opplevelse. Han må ha vært livredd med masse fordommer.

– Begynte å tro at jeg skulle leve

Guri Fløttum (59) har levd med hiv siden hun var 26 år. Hun forteller at hun ble helt knust da hun fikk diagnosen. 

– Den gangen var det en dødsdom. Jeg fikk vite at jeg hadde hiv da samboeren min ble innlagt på sykehus med en opportunistisk lungeinfeksjon. Han døde etter åtte uker på sykehuset. Jeg trodde det var sånn det var, og ga meg selv tre måneder igjen å leve, sier hun.

Guri Fløttum

Lever med HIV

Etter tre måneder, ga hun seg en ny frist, til OL på Lillehammer i 1994. Etter det, ble det årtusenskiftet.

– Først da begynte jeg å tro på at jeg skulle leve likevel, sier hun.

Helt avgjørende med et fellesskap

Guri ble tidlig med i et kvinnefellesskap gjennom det nasjonale senteret Aksept.

– Der opplevde jeg et fint samhold, hvor vi ga hverandre mye trøst og støtte, men også et og annet spark bak, sier hun.

Guri har stort sett bare gode opplevelser med helsevesenet i Norge. Hun tror det skyldes at hun er veldig åpen om at hun lever med hiv. Likevel er det spesielt en opplevelse som har satt sine spor.

– Jeg skar meg i tommelen og måtte på legevakten for å sy. Legen satt bedøvelse og gjorde seg klar til å sy. Jeg er ikke smittsom, men jeg tenkte jeg skulle nevne dette med hiv. Da ble plutselig hele prosedyren avblåst, og jeg ble sendt rett hjem, uten å få sydd tommelen, sier hun.

Mange lever med diagnosen i skjul

Aksept driftes av Kirkens Bymisjon og er et lavterskel nasjonalt helse- og sosialfaglig senter for alle berørt av hiv.

Avdelingsleder Hege Stareng forteller at for mange er det veldig viktig for deres mentale helse og livskvalitet og møte andre i samme situasjon.

– Det er dessverre noe med dette viruset som gjør det så vanskelig å fortelle om. Mange lever med denne diagnosen i skjul. Aksept er opptatt av at mennesker som lever med hiv skal slippe å være alene med en slik hemmelighet, sier hun.

Hege Stareng

Avdelingsleder, Aksept

Aksept tilbyr både samtaler, veiledning og mestringskurs. Man kan også få individuelle samtaler og delta på grupper med støttesamtaler.

– Vi tilbyr også kurs og undervisning av helsepersonell og studenter i sykepleierutdanning. Vi er blant annet ute og underviser på arbeidsplasser, for eksempel der en institusjon har fått inn en beboer som lever med hiv, sier Stareng.

Mye stigma og diskriminering

Anne-Karin Kolstad er generalsekretær i HivNorge. Ifølge henne får deres rådgivningstjeneste stadig henvendelser fra personer som opplever stigma, diskriminering og brudd på taushetsplikt og personvern.

– Personer som lever med hiv blir møtt med irrasjonell smittefrykt, unødvendige smitteverntiltak, stigma og diskriminering, også fra helsepersonell, sier hun.

Anne-Karin Kolstad

Generalsekretær, HivNorge

HivNorge er landets eneste pasientorganisasjon for mennesker som lever med og er berørt av hiv. De jobber for å ivareta rettighetene og interessene for deres målgrupper. De er også en sterk og tydelig brukerstemme overfor myndigheter, beslutningstakere og innenfor andre områder som er relevante for mennesker som lever med hiv.

I tillegg til deres aktive påvirkningsarbeid, rådgivningstjeneste og juridiske tilbud, har de et samtaletilbud for alle som lever med eller er berørt av hiv. De har også et likepersontilbud, og tilbyr bred og solid informasjon på websidene. Nettverk og tilhørighet er viktig for oss alle, og HivNorge har både samtalegrupper, seminarer, temamøter og sosiale møteplasser.

– Utfordringene med å leve med hiv i dag er ikke medisinske, men springer ut fra manglende kunnskap og negative holdninger i samfunnet. Her kan vi alle gjøre en forskjell med å oppdatere egen kunnskap, sier Kolstad og understreker:

Hiv smitter ikke når man er på vellykket behandling.

NP-NO-HVX-ADVR-240001, juni 2024.

Av Marte Frimand

Next article