Home » Fremtidens sykehus » Smart teknologi gjør at de varme hendene får bedre tid
Sponset

I 2030 vil det være dobbelt så mange 80-åringer i Norge. Dersom vi skal klare å opprettholde velferden på det samme nivået som i dag, må vi tilby helsetjenester på nye måter.

De demografiske endringene i samfunnet tvinger frem forandringer. Vi trenger flere som vil jobbe i helsesektoren, eldre som kan klare seg i sin egen bolig så lenge som mulig, og innovasjon i helsesektoren. Teknologiske løsninger som fjerner rutinemessige arbeidsoppgaver i helsetjenesten og hjelpemidler som bidrar til at de eldre kan mestre hverdagen hjemme kan være en del av løsningen.

avatar

Hanne M. Engelstad

Konseptutvikler for e-helse i Telenor

– Digital velferdsteknologi i form av trygghetsalarmer og sensorer som monitorerer helsetilstand er eksempler på teknologi Telenor arbeider med. Vi har i tillegg en løsning for digitalt tilsyn som erstatter fysisk tilsyn om natten i hjemmebaserte tjenester. Det gir økt ro og søvnkvalitet for brukerne. Digitalt tilsyn i kombinasjon med digital trygghetsalarm og andre sensorer muliggjør også god avstandsoppfølging. Det bidrar til at flere eldre kan bo hjemme lenger, samtidig som kommunens ressursbruk reduseres, sier Hanne M. J. Engelstad som er konseptutvikler for e-helse i Telenor.

Digitale assistenter

Ved å automatisere en rekke rutinemessige oppgaver kan vi frigjøre hjemmetjenestens varme hender. Bruk av roboter har kommet lenger i Japan enn her hjemme, men sannsynligvis er det ikke så mange år før vi også vil se assistenter i form av roboter i norske hjem.

– Telenor ser på hvordan en digital assistent kan hjelpe de eldre i hjemmet med alt fra påminnelser om å ta medisiner til å måle blodtrykket, eller koble opp videosamtaler med omsorgstjenesten ved behov, fortsetter Engelstad.

Tryggi
TRYGGI: – Nå lanserer vi den neste versjonen av Tryggi. Den inneholder medisinpåminnelse og gir et varsel til de pårørende hvis medisin ikke blir tatt, forteller Engelstad. Foto: Telenor Norge

Involverer pårørende

– Vi har også utviklet en app for pårørende, den har fått navnet Tryggi. Tryggi kan blant annet kobles til trygghetsalarmer og røykvarslere og sender varsling til pårørende hvis utstyret ikke er tilkoblet. Når trygghetsalarmen blir utløst, går alarmene til et responssenter hvor fagpersoner vurderer tiltak. Deretter sendes det en melding til pårørende, for eksempel hvis det har skjedd et fall. Det er en fordel, for i mange tilfeller kan de pårørende komme raskere frem enn hjemmetjenesten, forklarer Engelstad.

– Nå lanserer vi den neste versjonen av Tryggi. Den inneholder medisinpåminnelse og gir et varsel til de pårørende hvis medisin ikke blir tatt. Sammen med Bærum kommune lager vi også en integrasjon mot elektronisk dørlås som gjør det mulig for pårørende å se når hjemmetjenesten kommer og går. Bakgrunnen for tjenesten er at mange pårørende ønsker mer informasjon samtidig som kommunen ønsker å være mer transparente rundt tilbudet fra hjemmetjenesten, sier hun.

På sikt blir det mulig med en toveisdialog mellom helsepersonellet og de pårørende gjennom Tryggi.

– Det økte behovet for helsetjenester er en utfordring som må løses ved å tilby helsehjelp på nye, mer effektive og bærekraftige måter, eksempelvis ved å involvere pårørende og pasienten selv gjennom digitale løsninger som dette, sier Engelstad.

En plattform for innovasjon av nye helsetjenester

I helsesektoren har det vært vanlig at sykehus, fastleger og hjemmetjenestene har hatt hver sin «silo» med informasjon, men at informasjonen ikke har blitt delt på tvers mellom de ulike instansene.

– Her ligger det et enormt effektiviseringspotensiale. Derfor har vi, sammen med vår partner TellU, utviklet en IoT-plattform (Internet of Things) for helse. Den heter Shepherd, og løser flere utfordringer knyttet til tilkobling og datainnsamling fra et stort antall ulike sensorer og velferdsteknologisk utstyr. Plattformen er knyttet til tingenes internett, og legger til rette for å kunne skape tjenester og applikasjoner som involverer flere aktører i helsetjenesten og muliggjør tilbud av helsetjenester på nye måter. Derfor er dette en svært fremtidsrettet løsning, avslutter Engelstad.

Av Tom Backe, [email protected]

Neste artikkel