Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Gjør skrivingen mer lærerik i alle fag
Sponset

Eleven, læreren og teknologien jobber sammen i Skrible. KF og NTB Arkitekst har utviklet det tverrfaglige og digitale skriveverktøyet Skrible.

Skrible kombinerer språkteknologi, pedagogikk og klarspråk for å gjøre skriveprosessen mer lærerik og effektiv og gir verdifull støtte og opplæring i å skrive, ikke bare riktig, men også godt.

– Skrible skal støtte elevene når de skriver, og gjøre dem oppmerksomme på språket. Vi snakker ikke om en ren stavekontroll, som fort gjør elevene passive. Tvert om må de reflektere over valgene sine, slik at de øker bevisstheten rundt egen tekst. Dermed sparer læreren tid og får støtte i undervisningen, forteller Marte Syvertsen Fjeld, produktansvarlig for Skrible i KF. Verktøyet er laget for elever og lærere fra femte trinn og oppover, inkludert voksenopplæring.

Marte Syvertsen Fjeld

Produktansvarlig for Skrible i KF

Individuelt skrivefokus

– Det unike med Skrible er at læreren lager en skriveoppgave til hele klassen, men hver enkelt elev kan trene på ulike ting, som stor og liten bokstav, inndeling i avsnitt og oppbygging av teksten. Under utviklingen har vi vært opptatt av forskning på skriving i skolen, og enkelte trekk går igjen. Vi vet blant annet at læreren er avgjørende for hvordan det går med elevenes skriveferdigheter. Derfor ønsket vi å lage et verktøy som kan forenkle skriveopplæringen, både for lærerne og elevene, poengterer Fjeld.

Smart samarbeid mellom lærer og språkteknologi

Nyskapende språkteknologi kan bidra til at elevene får en ny og personlig skriveopplevelse, i tillegg til at læreren kan fokusere på det viktigste i klasserommet, nemlig oppfølging av hver enkelt elev.

Fjeld understreker at teknologien ikke skal overta hele skriveopplæringen, og at læreren fortsatt skal beholde kontrollen.

– Vi tror ny teknologi fungerer best når den samarbeider godt med menneskene som bruker den.

Optimale tilbakemeldinger

– Noe av det fine er at lærer og elev kan sitte hvor som helst og jobbe med teksten, og når både verktøyet og læreren bidrar med god veiledning og tips til forbedringer, får elevene optimale tilbakemeldinger på arbeidet. Slik kan teksten gå fram og tilbake mellom lærer og elev til begge er fornøyde.

Elevene får umiddelbar respons, først fra Skrible, så fra læreren – langt mer enn en rød strek ellerbare vurdering av rettskriving. Her snakker vi om ordstilling, setningsoppbygging og inndeling i avsnitt, og mye mer. Derfor er Skrible mer enn bare et retteprogram.

Aktive i egen læring

Elever lærer best når de er aktive og undervisningen er tilpasset deres behov. Læreren kan på forhånd definere hva Skrible skal se etter i teksten, og kan på den måten spisse opplæringen og vurderingen til elevenes nivå. Skrible veileder og holder elevene aktive. De må selv gjøre endringene og kan ikke bare godta Skribles forslag ved å klikke på en knapp. På den måten øker bevisstheten til teksten – og skrivekompetansen.

En gevinst for samfunnet

– Dypest sett handler det om grunnleggende ferdigheter som elevene bruker gjennom hele skoleløpet. Det er viktig at verktøyene fungerer og gir elevene støtten de trenger, slik at de blir gode deltagere i samfunnet. Dette alene er en gevinst, sier Marte Syvertsen Fjeld og tilføyer:

– Lærernes arbeidsdag har vært et av de viktigste hensynene våre. Nå får de et verktøy som forenkler hverdagen – det er rett og slett tidsbesparende. For lærere har jo nesten ikke tid til noe. Det kan de få nå.

Verktøyet er tilgjengelig på skrible.no

Tekst: KF

Next article