innovasjon og forskning
Utvidete åpningstider øker pasientsikkerheten
Pasientsikkerhet handler om å verne pasienten mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. De mikrobiologiske laboratoriene er en viktig bidragsyter. Viktige pasientprøver analyseres og resultat formidles til klinikker. Prøvesvarene brukes som hjelp i pasientbehandlingen. Mikrobiologiske analyser har tradisjonelt tatt lang tid, og laboratoriene har hatt begrensede åpningstider. Resistente bakterier Antibiotikaresistens … Continued