innovasjon og forskning
Utvidete åpningstider øker pasientsikkerheten
Pasientsikkerhet handler om å verne pasienten mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. De mikrobiologiske laboratoriene er en viktig bidragsyter. Viktige pasientprøver analyseres og resultat formidles til klinikker. Prøvesvarene brukes som hjelp i pasientbehandlingen. Mikrobiologiske analyser har tradisjonelt tatt lang tid, og laboratoriene har hatt begrensede åpningstider. Resistente bakterier Antibiotikaresistens … Continued
innvoasjon og forskning
Infografikk: 5 fakta om norsk bergindustri
Joachim Høegh-Krohn
Sponset
Nytt fond skal føre norsk forskning ut i verden
Hvis ideer fra forskning innen helse skal bli til produkter, trengs det kapital og kommersialiseringskompetanse. Det kan de aktive eierfondene bidra med. Kapitalforvalteren Argentum har nylig investert i et nytt, nordisk life science-fond med base i Oslo og tror Norge har gode forutsetninger for å skape morgendagens Algeta.