Skip to main content
innovasjon og forskning

Utvidete åpningstider øker pasientsikkerheten

Pasientsikkerhet handler om å verne pasienten mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. De mikrobiologiske laboratoriene er en viktig bidragsyter. Viktige pasientprøver analyseres og resultat formidles til klinikker. Prøvesvarene brukes som hjelp i pasientbehandlingen. Mikrobiologiske analyser har tradisjonelt tatt lang tid, og laboratoriene har hatt begrensede åpningstider. Resistente bakterier Antibiotikaresistens … Continued
innvoasjon og forskning

Infografikk: 5 fakta om norsk bergindustri

Joachim Høegh-Krohn
Sponset

Nytt fond skal føre norsk forskning ut i verden

Hvis ideer fra forskning innen helse skal bli til produkter, trengs det kapital og kommersialiseringskompetanse. Det kan de aktive eierfondene bidra med. Kapitalforvalteren Argentum har nylig investert i et nytt, nordisk life science-fond med base i Oslo og tror Norge har gode forutsetninger for å skape morgendagens Algeta.