Skip to main content
Home » Innovasjon og forskning » Jakten på digital innsikt og økt innovasjonskraft!
innovasjon og forskning

Jakten på digital innsikt og økt innovasjonskraft!

De siste 20 årene kun har vært en oppvarmingsøvelse for det vi skal gjennom av endringer de neste ti.

Utenfor kontorvinduet stiger forventningsfulle passasjerer om bord i Ruter’s selvkjørende helelektriske minibuss, og selv om bussen kun beveger seg i gangehastighet sikrer åtte lidarsensorer, en GPS, et odometer og flere kameraer en behagelig kjøreopplevelse. Passasjerene vet det sannsynligvis ikke, men allerede i 2020 vil over 200 milliarder sensorer servere oss jordboere med data, – enten vi liker det eller ei.

avatar

Truls Berg

Leder Open Innovation Lab of Norway og managing partner Digital Insight

Det er ingen tvil om at teknologiutviklingen har gjort våre liv langt enklere, mer oppkoblet og vi er unektelig langt bedre informert om hva våre tidligere skolekamerater gjorde i helgen enn tidligere. Likevel er vi fortsatt i startgropen når det gjelder å ta inn over oss hvordan de fleste bransjer totalt vil endres i årene som kommer. Nettopp derfor er behovet for god forskning og ditto innovasjon viktigere enn noensinne!

Innovasjon – en verdiskaper

Som leder av Open Innovation lab of Norway og juryleder i den årlige kåringen av Norges 25 mest innovative virksomheter ser jeg at vår nasjonale innovasjonsevne er klart økende. De beste ser ikke lenger på innovasjon som spontane skippertak, i stedet innser stadig flere at innovasjon må ses på som en essensiell kjerneprosess og verdiskaper. Dyktige ledere bruker innovasjonskraft til å utfordre egne markeder og bygger nye verdiøkende forretningsmodeller på fundamentene av det bestående.

Dette er gledelig når vi vet hvor viktig innovasjon er for å sikre framtidig konkurranseevne. Likevel våger jeg påstanden om at de færreste virksomheter er gode nok på å utnytte innovasjonskraften.

Tre utfordringer

Det er tre utfordringer de fleste sliter med.

  1. Gammelt kulturelt tankegods og hierarkiske modeller bedre tilpasset gårsdagen enn morgendagens utfordringer.
  2. Teknologisk gjeld i form av systemer og prosesser som oppleves som tungvindte og av og til regelrett brukerfiendlige.
  3. Manglende forståelse og aksept for betydningen av fagfeltet innovasjon og hvordan god innovasjon praktiseres

Disse utfordringene blir ikke mindre etter hvert som læringslivet fylles av en ny generasjon digitalt innfødte Henry’er (High Earners, Not Rich Yet) som er vant til å samhandle på helt andre måter enn dagens ledere.

Spennende utvikling i Norge

I denne utgaven møter du noen av Norges mest spennende virksomheter. Vi håper du som oss lar deg inspirere av alt det flotte som skjer når forskere i verdensklasse deler det de jobber med og samarbeider med næringslivsledere med verdifull praktisk erfaring.

I Norge er for eksempel innovasjonsmiljøet på Ås i full gang med å gjøre forskningen om til produkter og tjenester. Du kan lese mer om det på side 20.

NHO’s gode råd på side 4-5 om hva man bør passe på når man starter opp er også særdeles nyttige for alle som vurderer å starte eget, – og de ti tiltakene de etterspør i artikkelen på side 22 er det ingen grunn til å vente med. Dette er ti viktige tiltak som mange av oss har sloss for i mange år, og NHO fortjener ros for å bidra til å sette fokus på utfordringene. Realiteten er at dagens skattesystem har store svakheter, og favoriserer enkelte bransjer og eiendom på en måte som ikke kan sies å være  bærekraftig!

Må heie på skaperne

Det er valg til høsten og jeg håper alle politiske partier kan enes om at tiden er inne for å hjelpe de som forsker, skaper god innovasjon og bygger Norges fremtid.  NHO’s ti tiltak er et godt sted å starte, – de som er skaperne kan ikke være taperne i fremtidens næringsstruktur!

Avisen du leser er et viktig bidrag for å hjelpe dyktige endringsagenter med å utnytte potensialet som ligger i å øke vår innovasjonskraft. Til syvende og sist henger det sammen med vår evne til å sikre norsk verdiskapning, produktivitet og konkurranseevne.

I dette arbeidet er det viktig å hente inn nye perspektiv utenfor egen organisasjon. I motsatt fall er risikoen stor for at man ender som et ekkokammer av selvbekreftelse og allerede tenkte tanker. I Open Innovation lab of Norway ser vi tydelig at de gode menneskelige kollisjonene og nettverkseffektene bidrar til å gjøre ideene bedre, ressursbruken mer effektiv og verdiskapningen større.

La meg avslutte med å minne om at alt tyder på at de siste 20 årene kun har vært en oppvarmingsøvelse for det vi skal gjennom av endringer de neste ti!

En ting er sikkert; Uten gode forskere, innovasjonskraft og digital innsikt klarer vi oss ikke!

Av: Truls Berg, Leder Open Innovation Lab of Norway og managing partner Digital Insight

Next article