Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Bedre helse med e-helse
Sponset

Pandemien har synliggjort en rekke bruksområder for teknologi i helsesektoren. Krisen har drevet fram en større aksept for digitale helseløsninger. Sykehusene har stått i frontlinjen av pandemien siden mars 2020, og det å finne teknologiske løsninger som kan gi bedre resultater for pasientene, prioriteres høyt.

En undersøkelse fra forskning fra S3 antyder at 71 prosent er villige til å bruke digitale helsetjenester i fremtiden. Digital helseteknologi har blitt en del av folks hverdag og kommer til å styrke helsepersonells arbeid i årene som kommer.

Enovacom Patient Connect-systemet (EPC) er et eksempel på et system som gir mer nøyaktige data samtidig som det øker effektiviteten. Akkurat som Basefarm, er også Enovacom et datterselskap av Orange. Systemet innhenter pasientdata i sanntid fra respiratorer, uansett merke og modell, for deretter å legge dem inn automatisk i det elektroniske journalsystemet.

I tillegg til å sikre mer nøyaktige data, frigjør automatiseringen dyrebar tid for helsepersonellet. Digitaliserte pasientjournaler og samhandling mellom enheter kan skape en effektiv, papirfri arbeidsflyt og gi helsepersonellet rom til å konsentrere seg om sitt primære ansvarsområde.

Basefarm har 760 medarbeidere og er en europeisk driftsleverandør av virksomhetskritiske IT-løsninger i skyen. Les mer på basefarm.no.

Digitale løsninger utenfor helseinstitusjonene

Nettbasert teknologi gjør det også mulig å flytte grensene for datadrevet, prediktiv helsehjelp og fjernovervåking av pasienter. For eksempel kan diabetikere ha på seg en enhet som innhenter helsedata og sender dem til eksternt helsepersonell som holder øye med den enkeltes helsetilstand. I tillegg overvåkes helsetilstanden fortløpende av kunstig intelligens.

Denne typen datadrevet effektivisering kan gjøre det mulig å utnytte et begrenset antall helsearbeidere bedre og bruke AI og maskinlæring for å optimalisere behandlings- og omsorgstilbudet til en stadig eldre befolkning. PwC anslår at det vil bli stadig flere kronisk syke pasienter etter hvert som verdens befolkning blir eldre.

Enormt potensial

Hvilke andre utslag vil dette gi i verdikjeden for helsesektoren? Medisinske forskere kan få tilgang til anonymiserte pasientdata innhentet fra nettbaserte enheter og elektroniske pasientjournaler og bruke disse for å skaffe seg økt kunnskap og stake ut kursen for fremtidig forskning.

I Orange er de overbevist om at den digitale transformasjonen er viktig for videre fremskritt, og at potensialet for e-helse er enormt.

Slik hjelper Basefarm deg med å nå målene dine

Basefarm er et datterselskap av Orange

Én fast kontaktperson for kundeforholdet (KAM) og én fast kontaktperson for teknologi (TAM).

Helsesektoren inkludert Sykehuspartner HF og Basefarm kjenner hverandre, også når det gjelder krav til IT-sikkerhet og compliance.

Tilgang til Norsk Helsenett (NHN)

Vi kjenner regelverket (NORMEN) for håndtering av sensitiv informasjon og hjelper dere med å etterleve kravene.

Dere får tilgang til en mengde verktøy i Basefarm Cloud inkludert vår egen Basefarm Kubernetes Service (BKS) og sikkerhetstjenester som IDS; SIEM og 24/7 SOC. Basefarm Cloud er «on prem» på norsk jord.

Medarbeidere som kan designe sikre løsninger sammen med deg som kunde.

Fremtiden byr på mange teknologivalg som er vanskelig å forutse og rekruttere for i dag. Vi har folk som kan hjelpe dere, uansett retningsvalg.

Vi er partner med de største skyleverandørene og kan hjelpe dere med utnyttelse av mulighetene i den offentlige skyen.

Som en del av franske Orange kan vi følge dere rundt hele kloden. Vi er globalt lokale.

Les mer på basefarm.no

Av Marte Frimand

Next article